Mikrotalasni digestor Berghof SpeedWave XPERT

Priprema čvrstih uzoraka za određivanje na ICP-OES/MS izvodi se u mikrotalasnom digestoru. Mikrotalasni digestor koji radi pod povišenim pritiskom (30 bar) i visokom temperaturom (do 200°C) opremljen je rotorom koji ima 12 mesta i teflonskim kivetama u kojima se odvija kiselinska digestija/rastvaranje. U uređaju se radi totalno rastvaranje/mineralizacija svih vrsta uzoraka: hrane, biološkog materijala (serum, krv), biljnog i životinjskog materijala, kao i zemljišta. Svi procesi su brzi, maksimalno iznose 30 min, a kontaminacija je svedena na minimum.


[Slika br. 496]

Osobe za kontakt:

Igor Kodranov, stručni saradnik
Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Laboratorija 538

dr Slađana Đurđić, asistent
Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Laboratorija 537

e-mail: icp@chem.bg.ac.rs

Uputstva i formulari: