Konkursi i izbori

27. 1. 2023.
Izbor dr Predraga Jovanovića u zvanje vanrednog profesora na Farmaceutskom fakultetu

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu je raspisao konkurs za izbor jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Organska hemija. Kandidat je dr Predrag Jovanović, docent Farmaceutskog fakulteta.

Izveštaj se može pogledati u roku od 15 dana od dana objavljivanja.


23. 1. 2023.
Izbor dr Miloša Pešića u zvanje asistent sa doktoratom

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za izbor jednog saradnika u zvanju asistenta sa dokotratom za užu naučnu oblast Analitička hemija. Kandidat je dr Miloš Pešić, master hemičar, asistent HF.

Izveštaj se može pogledati u roku od 15 dana od dana objavljivanja.


18. 1. 2023.
Izbor dr Miloša Jovanovića u zvanje asistenta na Farmaceutskom fakultetu

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu je raspisao konkurs za izbor jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Organska hemija. Kandidat je dr Miloš Jovanović, asistent Farmaceutskog fakulteta.

Izveštaj se može pogledati u roku od 15 dana od dana objavljivanja.


30. 12. 2022.
Izbor dr Milana Senćanskog u zvanje naučni savetnik

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada dr Milana Senćanskog, dipl. hemičara, kandidata za izbor u zvanje naučni savetnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.