Konkursi i izbori

22. 5. 2024.
Izbor dr Deane Andrić u zvanje redovnog profesora

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za izbor jednog nastavnika u zvanju redovnog profesora za užu naučnu oblast Organska hemija. Kandidat je dr Deana Andrić, dipl. hemičar, vanredni profesor HF.

Izveštaj se može pogledati u roku od 15 dana od dana objavljivanja.


22. 5. 2024.
Izbor Natalije Andrejević u zvanje istraživač-saradnik

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada Natalije Andrejević, master biohemičara, kandidata za izbor u zvanje istraživač-saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.


21. 5. 2024.
Izbor dr Gordane Tasić u zvanje vanrednog profesora na Farmaceutskom fakultetu

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu je raspisao konkurs za izbor jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Organska hemija. Kandidat je dr Gordana Tasić, dipl. hemičar, docent Farmaceutskog fakulteta.

Izveštaj se može pogledati u roku od 15 dana od dana objavljivanja.


8. 5. 2024.
Izbor Đurđe Ivković u zvanje istraživač-saradnik

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada Đurđe Ivković, master hemičara, istraživača-pripravnika Inovacionog centra HF, kandidata za izbor u zvanje istraživač-saradnik.Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja. 


25. 4. 2024.
Izbor dr Mirjane Mačvanin u zvanje viši naučni saradnik

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada dr Mirjane Mačvanin, doktor mikrobiologije, naučnog saradnika, kandidata za izbor u zvanje viši naučni saradnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.