Kurs BDS "Biohemija u službi zdravlja"

Biohemijsko društvo Srbije organizuje kurs:

Biohemija u službi zdravlja - savremeni metodološki pristupi u biomedicinskim istraživanjima

Pozivamo studente završne godine osnovnih studija, poslednje dve godine integrisanih akademskih studija, studente master studija i studente 1. i 2. godine doktorskih studija da se prijave za učešće na kursu.

Detaljnije informacije na sajtu BDS:   www.bds.org.rs