Miloš (Saša) Kozić - Izveštaj komisije za ocenu naučne zasnovanosti doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu - Hemijski fakultet stavlja na uvid javnosti Izveštaj komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme za izradu doktorske disertacije kandidata Miloša (Saša) Kozića, master hemičara, pod naslovom:

Efekti nastave i učenja hemije u osnovnoj školi u kontekstu industrijskih proizvodnih procesa“

Izveštaj komisije biće dostupan javnosti 10 dana od objavljivanja na sajtu Fakulteta.