Izbor dr Predraga Jovanovića u zvanje vanrednog profesora na Farmaceutskom fakultetu

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu je raspisao konkurs za izbor jednog nastavnika u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Organska hemija. Kandidat je dr Predrag Jovanović, docent Farmaceutskog fakulteta.

Izveštaj se može pogledati u roku od 15 dana od dana objavljivanja.