Izbor dr Miloša Jovanovića u zvanje asistenta na Farmaceutskom fakultetu

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu je raspisao konkurs za izbor jednog saradnika u zvanju asistenta za užu naučnu oblast Organska hemija. Kandidat je dr Miloš Jovanović, asistent Farmaceutskog fakulteta.

Izveštaj se može pogledati u roku od 15 dana od dana objavljivanja.