Izbor dr Milana Senćanskog u zvanje naučni savetnik

Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu stavlja na uvid javnosti izveštaj Komisije za ocenu rezultata naučnog i stručnog rada dr Milana Senćanskog, dipl. hemičara, kandidata za izbor u zvanje naučni savetnik.

Izveštaj se može pogledati u roku od 30 dana od dana objavljivanja.