ANSO kolaborativni projekat

ANSO kolaborativni projekat: Osnaživanje potencijala proteina iz algi za bojenje i fortifikaciju hrane korišćenjem tehnologije visokog pritiska

Fikobiliproteini iz algi predstavljaju bezbedne i bioaktvne kolorante sa značajnim potencijalom da zamene veštačke boje u industriji hrane. Međutim,značajan izazov za zastupljeniju upotrebu fikobiliproteina u industriji hrane je njihova nestabilnost pri visokim temperaturama, koje se koriste prilikom tretmana hrane.

S druge strane, procesovanje visokim pritiscima omogućava nežniji tretman hrane bez dodatka aditiva ili zagrevanja. Prednost upotrebe visokih pritisaka podrazumeva smanjenje utroška eneregije, kao i očuvanje nutrijenata, boja i ukusa.

Glavni cilj ovog projekta je da upotrebom visokih pritisaka očuva i stabilizuje boju fikobiliproteina u hrani. Takođe, stabilnost fikobiliproteina pod visokim pritisima će biti dodatno poboljšana dadatkom molekula iz hrane, koji se vezuju za fikobiliproteine.

Naša istraživanja će osnažiti potencijal za upotrebu fikobiliproteina kao koloranata i nutrijenata, što može omogućiti bezbednije, zdravije i komercijalno atraktivne proizvode po prihvatljivim cenama.

Projektom rukovodi dr Simeon Minić, ispred tima naučnika iz 5 zemalja i 6 naučnih institucija:

Članovi tima iz Srbije su i dr Milan Nikolić, dr Nikola Gligorijević, dr Miloš Šunderić i Luka Veličković.

[Luka Velickovic]

[Tim sa Hemijskog fakulteta u Beogradu]

[Tim iz Francuske]