Међународни пројекти чија је реализација тренутно у току

[Logotip]

IMPTOX / 965173

Иновативна аналитичка платформа за истраживање ефекта и токсичности микро и нано пластика у комбинацији са загађивачима животне средине на ризик од алергијске болести у претклиничкој и клиничкој студији

Пројекат из оквира Хоризонт 2020

 
[Logotip]

PFAStwin / 101059534

Твининг за решавање изазова ПФАС -а у Србији

Пројекат из оквира Хоризонт Европа

 
[Logotip]

ALLPreT / 101072377

Алати за предвиђање алергености за нову храну

Пројекат из оквира Хоризонт Европа

 
[Logotip]

Hf-977

Унапређење животне средине у Панчеву, Србији, кроз сарадњу између академије, градске управе, индустрије и грађана

Сарадња са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу

 
[Logotip]

CIA p-LABs / HF-151

Примена метаболомике за мапирање биљних биомаркера изложености опасним супстанцама, као помоћ развоју хемијских анализа у зонама директног дејства користећи преносни спектрометар за анализу листова

Пројекат финансира OPCW

 
[Logotip]

PRESSION / ANSO-CR-PP-2021-01

Оснаживање потенцијала протеина из алги за бојење и фортификацију хране коришћењем технологије високог притиска

Пројекат финансира АНСО

 
 

Microprot / 101063185

Утицај микропластике којa потиче од припреме формуле на варење протеина у моделима варења беба

Пројекат из оквира Хоризонт Европа

 
[Logotip]

GraspOS / HF-220 / 101095129

GraspOS: процена истраживања следеће генерације за промоцију отворене науке

Пројекат из оквира Хоризонт Европа

 
[Logotip]

MET-EFFECT / 101086373

Комплекси метала природно инспирисаног склопа функционализовани за цитотоксичну и каталитичку активност

Пројекат из оквира Хоризонт Европа

 
[Logotip]

SB Fingerprint / L/ICA/ICB-108/21

Метаболомски "отисци прстију" шизофреније и биполарног поремећаја

врста пројекта:   Остали међународни истраживачки

 
[Logotip]

ALG2MEAT / HF-169

Свеобухватна платформа за селекцију и производњу екстраката алги као компоненти медијума за узгајање меса

врста пројекта:   Остали међународни истраживачки

 
 

NanoMOF / HF-275

Нанохибридни материјали на бази МОФ као вештачки ензими за протеомикс апликације

врста пројекта:   Остали међународни истраживачки

 
 

451-03-01039/2015-09/05

Унапређење рационалне примене лигнита - петрографски и геохемијски приступ

врста пројекта:   међународни

Домаћи пројекти чија је реализација тренутно у току

[Logotip]

New SMART Synthesis / 7750119

Нове синтетичке методе и њихове примене за брзе тоталне синтезе сложених природних производа и биоактивних молекула

Фонд за науку РС - Програм ИДЕЈЕ

 
[Logotip]

TMMagCat / 7750288

Креирање молекулских магнета и катализатора заснованих на комплексима прелазних метала

Фонд за науку РС - Програм ИДЕЈЕ

 
[Logotip]

PhytoPFAS / HF-209

Фиторемедијација за in situ третман пољопривредног земљишта и површинских вода загађених пер- и полифлуороалкил једињењима - истраживање на PFOS и PFOA као модел једињењима

Фонд за науку РС - Зелени програм сарадње науке и привреде

 
[Logotip]

ELIPS / HF-167

Еколошки идентитет ученика основнe школe у Србији

Фонд за науку РС: Програм ИДЕНТИТЕТИ

 
[Logotip]

PhotoSCLART / HF-195

Развој фотореактивних агенаса против рака заснованих на природним производима - деривати склареола и артемизинина у моделима рака резистентних на више лекова: Основа за тераностички приступ

Фонд за науку РС - Програм ПРИЗМА

 
[Logotip]

XPACT / HF-182

Истраживање ПЕТазне бочне активности дигестивних ензима људског гастроинтестиналног тракта која делује на микро- и нанопластику: начин деловања и карактеризација производа

Фонд за науку РС - Програм ПРИЗМА

 
[Logotip]

RESCALE-EV / HF-185

Унапређење реверзибилне имуно-каптације за скалабилно прешишћавање ЕВ

Фонд за науку РС - Програм ПРИЗМА

 
[Logotip]

WasteBridge / HF-208

Од отпада до хране и обогаћеног земљишта - минимизирање отпада применом циркуларне економије у индустрији прераде воћа и поврћа

Фонд за науку РС - Програм ПРИЗМА

 
[Logotip]

UniCorn / HF-188

Јединствена ензимска решења за добијање производа додатне вредности из кукуруза

Фонд за науку РС - Програм ПРИЗМА

 
[Logotip]

GlucoAdjust / HF-190

Нови концепт за третман болести складиштења гликогена и шећерне болести тип 2: мали молекули способни да подесе ниво глукозе преко везивања за глукоза-6-фосфатну транслоказу

Фонд за науку РС - Програм ПРИЗМА

 
[Logotip]

Pep4Meat / HF-234

Истраживање потенцијала хромопептида из алги као замена за компоненте серума у узгајању меса

Фонд за науку РС - Програм ПРОМИС23

 
[Logotip]

BioSynthClust / HF-178

Микроалге за биосинтезу кластер једињења метала

Фонд за науку РС - Програм ПРИЗМА

 
[Logotip]

MiMoSenSa / HF-243

Развој МИП@МОФ функционализованог електрохемијског сензора за контролу безбедности хране

Фонд за науку РС - Програм ПРОМИС23

 
[Logotip]

PELAS / HF-246

Peloids in Serbia: geochemical characterisation, quality assessment and ecosystem services of pelod rich areas

Фонд за науку РС - Програм ПРОМИС23

 
[Logotip]

HF-281

Подршка формирању Иновационог инкубатора на Универзитету у Београду - Хемијском факултету за подизање предузетничких компетенција студената и истраживача

врста пројекта:   Програмске активности МПНТР

Завршени међународни пројекти

[Logotip]

FoodEnTwin / No. 810752

Твининг истраживачких активности у граничним 'омикс истраживањима у областима хране, исхране и животне средине

Пројекат из оквира Хоризонт 2020

 
 

LVP-BPA UNDP 00121484/2020-02

Превенција и одговор на COVID-19 у угроженим подручјима - одржива производња серолошког IgG теста за SARS CoV-2 у Србији

Пројекат финансиран од стране УНДП

Завршени домаћи пројекти

[Logotip]

SYMBIOSIS / 6066997

Kонтролисан дизајн ефикасних ензим@МОФ композита за примену у биокатализи

Фонд за науку РС - Програм за изврсне пројекте младих истраживача - PROMIS

 
[Logotip]

CD-HEM / 6066886

Рачунарско дизајнирање високоенергетских материјала: случај хелатних комплекса

Фонд за науку РС - Програм за изврсне пројекте младих истраживача - PROMIS

 
[Logotip]

LEAPSyn-SCI / 6039663

Протеини заступљени у касној ембриогенези: структурна карактеризација и интеракција са α-синуклеином

Фонд за науку РС - Програм за изврсне пројекте младих истраживача

 
 

PoC-5894

Производња протеина, потенцијалног маркера алергије на липу

Фонд за иновациону делатност РС - Доказ концепта

 
 

PoC-5699

Природни, безалкохолни екстракти прополиса за превенцију инфекција горњих дисајних путева и јачање имунолошког система код деце

Фонд за иновациону делатност РС - Доказ концепта

 
 

PoC-5395

ПИВО+HyZn: Цинком и хијалуроном обогаћено пиво са имуностимулишућим дејством и ефектом против старења

Фонд за иновациону делатност РС - Доказ концепта

 
[Logotip]

COVIDTARGET / 7551100

Пренамена лекова за превенцију и лечење Covid-19

Фонд за науку РС: Специјални програм истраживања COVID-19

 
[Logotip]

SMART Repurposing / 7547552

Терапија РНК-вироза малим молекулима. Пренаменовање иминошећера и хлорокинских аналога против ковида 19

Фонд за науку РС: Специјални програм истраживања COVID-19

 
[Logotip]

CAPSIDO / 7542203

Развој тестова за детекцију капсидних протеина вируса SARS-CoV-2 у биолошким течностима пацијената са COVID-19

Фонд за науку РС: Специјални програм истраживања COVID-19