[Logotip projekta]

Акроним пројекта:   SMART Repurposing

Врста пројекта:   COVID-19

Јединствена ознака (шифра) пројекта:   7547552

Интернет презентација пројекта:   https://smartrepurposing.rs/

Пројекат финансира:   Фонд за науку Републике Србије (Београд)

Установе реализатори истраживања:

  • Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд) – координација
  • Научна установа Институт за хемију, технологију и металургију (Београд) – учешће
  • Иновациони центар Хемијског факултета у Београду, д.о.о. Београд (Београд) – учешће

Предвиђено је да се пројекат реализује од 22. 12. 2020. до 20. 6. 2022.

Истраживачи

Руководилац пројекта:   Радомир Н. Саичић, Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

(кликнути за пун списак истраживача)

Кратак опис пројекта

Кратку презентацију нашег пројекта можете погледати овде:
Smart_Repurposing_srp.pdf

[Graficki apstrakt projekta 1]

[Graficki apstrakt projekta 2]

[Graficki apstrakt projekta 3]