[Logotip projekta]

Акроним пројекта:   SYMBIOSIS

Врста пројекта:   PROMIS

Јединствена ознака (шифра) пројекта:   6066997

Интернет презентација пројекта:   https://symbiosispromis.org/

Пројекат финансира:   Фонд за науку Републике Србије (Београд)

Установе реализатори истраживања:

  • Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд) – координација
  • Научна установа Институт за хемију, технологију и металургију (Београд) – учешће
  • Институт за нуклеарне науке "Винча" (Београд) – учешће

Предвиђено је да се пројекат реализује од 17. 7. 2020. до 16. 10. 2022.

Истраживачи

Руководилац пројекта:   Тамара Р. Тодоровић, Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

(кликнути за пун списак истраживача)

Кратак опис пројекта

Употреба биокатализатора у индустријским процесима има низ предности у односу на традиционалне хемијске процесе у погледу повећане одрживости и ефикасности, као и смањења негативног утицаја на животну средину. Примена нативних или мутираних ензима у ове сврхе је тренутно ограничена због недостатка стабилности протеина у условима индустријских процеса. Метал-органске умрежене структуре (MOF-oви), познате по својој ултра-високој порозности и кристаличности, представљају савршене материјале домаћине који могу заштитити госте ензиме од неугодне спољашње средине. За ефикасну енкапсулацију и стабилизацију ензима неопходно је познавати јачину домаћин-гост интеракција, али још увек недостаје дубљи увид у природу и јачину интеракција између ензима имобилизованих на MOF носачима (ензим@MOF композити). Изазов је пронаћи начин контроле и финог подешавања јачине домаћин-гост интеракција, јер ће преслабе интеракције довести до "цурења" ензима, док превише јаке интеракције могу довести до денатурације ензима, у оба случаја смањујући поновну употребу и укупне каталитичке перформансе биокатализатора. SYMBIOSIS пројекат нуди два нова концепта који обједињују методологије које се користе у неколико различитих истраживачких области. Први је удруживање имобилизације на MOF-овима као чврстим носачима са циљаном мутагенезом како би се разоткрила природа и јачина доминантних домаћин-гост интеракција и на тај начин омогућила њихова контролисана модулација. Други концепт је примена гликозилације површине протеина као опште стратегије за побољшање процеса биомиметичке минерализације. Као непосредни резултат предложеног пројекта биће добијени ефикасни ензим@MOF композити са побољшаним каталитичким перформансама и дугим роком трајања, који су потенцијално применљиви у различитим индустријским процесима.

[Graficki apstrakt projekta 1]
Концепт SYMBIOSIS пројекта