О Факултету

• Образовна и научна делатност

Циљеви ХФ

• Организациона и управљачка структура

• Закон о високом образовању и прописи Факултета

• Историја Факултета

• Сви наши декани

• Међународна научна сарадња

• Библиотека

• Издавачка делатност ХФ

Нови наслови Издавачког центра ХФ

• Јавне набавке

• Контакт информације (управа) и како доћи до нас

Катедре и центри

• Сви наставници и сарадници ХФ

Сви наши декани

Сви наставници који су некад радили на ХФ

• Катедра за општу и неорганску хемију

Запослени

Материјал за предавања и вежбе

Да ли сте знали?

• Катедра за органску хемију

Запослени

Истраживачке групе

• Катедра за аналитичку хемију

Запослени

Лабораторије и опрема

Пројекти

Уџбеници и практикуми

Линкови и новости

• Катедра за биохемију

Запослени

Настава и бодови

Истраживачке групе

Лабораторије и опрема

Пројекти

Публикације

Линкови

Да ли сте знали?

• Катедра за примењену хемију

Запослени

Лабораторије и опрема

Настава и бодови

Пројекти

Историја Катедре

Публикације Катедре

Линкови

Да ли сте знали?

Новости

• Катедра за наставу хемије

Запослени

Пројекти

Публикације

Постаните професор хемије

• Иновациони центар ХФ

Запослени

Јавне набавке

Научно-стручне публикације

Пројекти

• Центар за молекуларне науке о храни

Догађаји

Основна документа Центра

Опрема

Студије

• Пут студирања на ХФ

• Основне и интегрисане академске студије

Хемија

Биохемија

Хемија животне средине

Настава хемије

• Мастер академске студије

Хемија

Биохемија

Хемија животне средине

• Докторске академске студије

Хемија

Биохемија

• Стари студијски програми

• Европски систем за пренос бодова (ЕСПБ)

• Усавршавање за наставнике хемије

• Рок за завршетак студија по старом закону

• Распореди активности и испитни рокови

Научноистраживачки рад

• Истраживачке групе

• Репрезентативни пројекти

• Опрема за услужне анализе

• Летње школе и обука

• Наши резултати и успеси

Како постати студент ХФ

• Конкурс за упис на основне и интегрисане академске студије

• Конкурс за упис на мастер академске студије

• Конкурс за упис на докторске академске студије

• Резултати пријемних испита и ранг-листе

• Општи услови за упис на Хемијски факултет

• Ценовник студија

• Вредновање државне матуре

• Задаци за спремање пријемног испита

Студентске организације

• Студентски парламент

• Часопис "Позитрон"

• Центар за научноистраживачки рад студената

• Волонтерски центар

• Центар за спорт

• Промоција "Тамо где наука почиње" 2015.

• Промоција "Тамо где наука почиње" 2016.

• Промоција "Тамо где наука почиње" 2017.

Збирка великана српске хемије

• О Збирци

• Посете

• Галерија

• Колекције

• Подржите нас

• Препоручујемо

Линкови

• Безбедносни листови за хемикалије