[Logotip projekta]

Акроним пројекта:   FoodEnTwin

Врста пројекта:   Хоризонт 2020

Јединствена ознака (шифра) пројекта:   No. 810752

Интернет презентација пројекта:   http://horizon2020foodentwin.rs/

Пројекат финансира:   Европска комисија (Брисел, Белгија)

Установе реализатори истраживања:

  • Karolinska Institutet (Београд) – партнер
  • Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд) – координација
  • Medicinski univerzitet u Becu (Беч, Аустрија) – партнер
  • Ghent University (Ghent, Белгија) – партнер

Предвиђено је да се пројекат реализује од 1. 9. 2018. до 31. 12. 2021.

Истраживачи

Руководилац пројекта:   Тања Д. Ћирковић Величковић, Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

(кликнути за пун списак истраживача)

Кратак опис пројекта

Пројекат "Твининг истраживачких активности у граничним ‘омикс истраживањима у областима хране, исхране и животне средине" је финансиран од Европске уније у оквиру Хоризонт 2020 истраживачког и иновацијског програма под уговором Бр 810752 а његова реализација је започела 1. септембра 2018.

Циљ пројекта је образовање Европске истраживачке мреже између Хемијског факултета Универзитета у Београду и његовог Центра изврсности молекуларних наука о храни и четири реномирана института из Шведске, Аустрије и Белгије. Ова мрежа ће Хемијском факултету и партнерима повећати научну изврсност и видљивост, технолошки иновациони капацитет омогућавајући гранична истраживања у области хране, пољопривреде, хемије, исхране и животне средине увођењем -омикс технологија (протеомикс, липидомикс, транскриптомикс, алергомикс и металомикс) и експерименталних животињских модела.