Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

КОНКУРС ЗА УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ
ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 2021/22.

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Хемијски факултет Универзитета у Београду

уписује студенте у прву годину школске 2021/22. године
на студијске програме у сагласности са Болоњском декларацијом


После септембарског уписног рока, на Хемијском факултету је остало укупно 44 места за студенте који се финансирају из буџета и 4 места за самофинансирајуће студенте на следећим студијским програмима:

Врста студија Студијски програм Буџет Самофинан-
сирање
Основне
академске студије
Хемија 11 0
Биохемија 0 0
Хемија животне средине 13 4
Интегрисане
(основне и мастер)
академске студије
Настава хемије 20 -
УКУПНО 44 4

[Upis na HF]

Календар активности

Трећи уписни рок у школској 2021/22. години биће одржан у периоду од 20. до 30. септембра 2021, по следећем распореду:

Накнадни упис

Уколико по обављеном упису кандидата у уторак, 28. септембра остане слободних места (што ће бити објављено на сајту Факултета 28. септембра до 16 часова), Хемијски факултет ће организовати накнадни упис кандидата који су полагали пријемни испит из хемије на неком другом факултету Универзитета у Београду током 2021. године (било који уписни рок). Упис ових кандидата обавиће се у среду, 29. септембра, и у четвртак, 30. септембра, од 10 до 14 часова. Обавезно донети потврду о броју поена на пријемном испиту из хемије са факултета на коме је кандидат полагао пријемни испит!

Важна напомена: Хемијски факултет задржава право да обустави накнадни упис уколико сва расположива места буду попуњена. Информација о броју слободних места биће ажурирана на сајту Факултета на сваких два сата.

Општи услови конкурса

Прву годину основних академских студија Хемије, Биохемије и Хемије животне средине, као и интегрисаних академских студија Наставе хемије могу да упишу лица која су завршила четворогодишње средње образовање и положила пријемни испит.

Место на ранг листи кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха у средњој школи и резултата пријемног испита. Максималан број бодова јесте 100.

Општи успех у средњој школи представља збир просечних оцена из сваког разреда средње школе, помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

На пријемном испиту кандидат може да оствари од 0 до 60 бодова.

Уколико кандидат има завршен International Baccaleurate Diploma Programme у школској 2020/21. години, његов успех се утврђује тако да просечна оцена из прва два разреда средње школе обезбеђује минимално 8 а максимално 20 бодова (збир просечних оцена помножен са 2), док се успех на IB матури вреднује са највише 20 бодова.

Ако је кандидат, као ученик трећег или четвртог разреда средње школе, освојио једну од прве три награде на републичким такмичењима из хемије и/или билогије које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије или на међународном такмичењу, признаје му се максималан број бодова на пријемном испиту из тог предмета. Списак ученика који су ослобођени полагања пријемног испита из хемије за упис у школској 2021/22. години се налази овде.

Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима. Потребно је само да се ово у писаном облику назначи приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм, као и да ови захтеви буду у складу са објективним могућностима Факултета.

Након полагања пријемног испита, Факултет утврђује ранг листе према горе наведеним критеријумима. Место на ранг листи и укупан број остварених бодова одређују да ли кандидат може уписати прву годину, као и то да ли ће студирање бити финансирано из буџета или самостално.

На терет буџета Републике Србије (буџетски студент) може бити уписан кандидат који се налази на ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета који је одређен конкурсом, и који освоји укупно најмање 51 бод.

У статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) може бити уписан кандидат који се налазиш на ранг листи до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената који је одређен конкурсом, и који освоји најмање 30 бодова.

На пријемни испит је потребно понети документ за идентификацију - важећу личну карту или пасош, као и свој калкулатор и плаву или црну хемијску оловку.

Документа потреба за пријаву на конкурс

Документа потребна за упис

Трошкови уписа (индекс, такса за Универзитет, осигурање, ЗПУ) се плаћају на Факултету.

Додатне информације и формулари


За све додатне информације на располагању је Студентска служба Факултета, на телефон   011 / 333 66 78   (радним данима, од 9 до 15 часова) или на e-mail:   studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs.

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет