[Logotip projekta]

Акроним пројекта:   IMPTOX

Врста пројекта:   Хоризонт 2020

Број уговора:   965173

Интернет презентација пројекта:   https://www.imptox.eu/en/the-project/

[Twitter]   [Instagram]   [Facebook]

Пројекат финансира:   Европска комисија (Брисел, Белгија)

Установе реализатори истраживања
(кликнути за пун списак):

  • Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд) – координација
  • Moverim Consulting Sprl (Брисел, Белгија) – партнер
  • Promoscience srl (Трст, Италија) – партнер
  • ...

Предвиђено је да се пројекат реализује од 1. 4. 2021. до 31. 3. 2025.

Истраживачи

Руководилац пројекта:   Тања Д. Ћирковић Величковић, Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

(кликнути за пун списак истраживача)

Репозиторијум за резултате истраживања:   https://cordis.europa.eu/project/id/965173

Кратак опис пројекта

У савременом добу постоји хитна потреба за разумевањем утицаја микро- и нано-пластичних честица које загађују храну и животну средину као и њиховог ризика на здравље људи. Пројекат Иновативна аналитичка платформа за истраживање ефекта и токсичности микро- и нано- пластика у комбинацији са загађивачима животне средине на ризик од алергијске болести у претклиничкој и клиничкој студији има за циљ стварање међупредметне платформе за дизајнирање погодних аналитичких приступа за одређивање обима проблема у животној средини и утицаја на наше здравље проценом утицаја микро- и нано- пластичних честица унетих удисањем и/или гутањем, а контаминираних металима, алергенима, патогеним бактеријама и токсинима, на алергијске реакције.

Исход овог иновативног пројекта укључује: нове алате за откривање микро- и нано-пластичних честица; побољшано разумевање ефеката микро- и нано-пластичних честица у комбинацији са критичним загађивачима у ваздуху, води и храни на здравље људи и откривање биомаркера; повећану свест о ризику на болести услед микро- и нано- пластичних честица и загађивача; побољшане стратегије комуникације између науке и релевантних заинтересованих страна и допринос здравственим циљевима Европске стратегије за пластику у кружној економији; научне податке релевантне за политику у циљу смањења ризика по здравље људи и процена ризика и на националном нивоу и нивоу ЕУ за креаторе политика.