[Logotip projekta]

Акроним пројекта:   CD-HEM

Врста пројекта:   PROMIS

Број уговора:   6066886

Пројекат финансира:   Фонд за науку Републике Србије (Београд)

Установе реализатори истраживања:

  • Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд) – партнер
  • Иновациони центар Хемијског факултета у Београду, д.о.о. Београд (Београд) – партнер

Предвиђено је да се пројекат реализује од 15. 7. 2020. до 15. 7. 2022.

Истраживачи

Руководилац пројекта:   Душан Ж. Вељковић, Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

(кликнути за пун списак истраживача)

Кратак опис пројекта

Дизајнирање нових енергетских материјала са унапређеним детонационим својствима и ниском сензитивношћу представља крајњи циљ многих теоријских и експерименталних студија. Равнотежу између ниске осетљивости и високих перформанси експлозивних материјала је веома тешко постићи с обзиром да су изразито експлозивни молекулиуглавном веома нестабилни. Да би се постигао овај циљ, неопходно је идентификовати све физичке, молекулске и кристалне факторе који утичу на особине енергетских материјала. Данас је познато да три главна фактора значајно утичу на детонационе особине енергетских материјала: области позитивног електростатичког потенцијала у центрима молекула, количина слободног простора по молекулу у кристалној решетки и високе вредности топлоте детонације по јединици запремине. Такође је познато да се осетљивост експлозивних материјала углавном смањује приликом процеса ко-кристализације молекула експлозива. Важно је напоменути да су ово само општи трендови и да квантитативна корелација између свих наведених фактора и особина енергетских материјала још није јасно успостављена. Главни циљеви овог пројекта су дизајнирање нових енергетских материјала на бази хелатних комплекса и проучавање односа између молекулских структура хелатних комплекса прелазних метала и њихових детонационих особина. На основу добијених резултата, биће дефинисана правила за дизајнирање нове класе енергетских материјала на бази хелатних комплекса.