[Logotip projekta]

Акроним пројекта:   ALLPreT

Врста пројекта:   Хоризонт Европа

Број уговора:   101072377

Интернет презентација пројекта:   https://www.allpret.eu/en

[Projekat finansira EU]

Пројекат финансира:   Европска комисија (Брисел, Белгија)

Установе реализатори истраживања
(кликнути за пун списак):

  • Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд) – партнер
  • UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT (UTRECHT, Холандија) – координација
  • DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET (DTU) (KGS LYNGBY, Данска) – партнер
  • ...

Предвиђено је да се пројекат реализује од 18. 7. 2022. до 1. 9. 2022.

Истраживачи

Репозиторијум за резултате истраживања:   https://cordis.europa.eu/project/id/101072377

Кратак опис пројекта

Увођење нове хране као што су инсекти, снажно ће допринети безбедности и одрживости нашег снабдевања храном. Међутим, ове нове намирнице морају бити безбедне (пропис ЕУ 2015/2283). Процена алергености је важан део процене безбедности нове хране. Нажалост, садашње методе за процену de novo  алергености немају предиктивну моћ и нису валидиране. Сходно томе, произвођачи хране и проценитељи ризика се боре са проценом алергености, успоравајући увођење нове хране у наше снабдевање храном. Омогућавање безбедног увођења нове хране, уз истовремено заштиту људи од неприхватљивих ризика од алергија на храну, захтева мултидисциплинарни приступ.ALLPreT конзорцијум је високо мултидисциплинарна група стручњака са универзитета, истраживачких института, болница, организација пацијената и индустрије која произилази из EU COST Action ImpARAS (Побољшана стратегија за процену ризика од алергености). Ово их ставља у идеалну позицију да консолидују своју претходну сарадњу и успоставе иновативну мрежу докторских студија у овој области. Општи циљ ALLPreT пројекта је да обучи следећу генерацију научника који могу да се изборе са недостацима у тренутној процени алергија на храну нових прехрамбених производа. ALLPreT ће обучавати истраживаче у раној фази (ESR) за кључне аспекте процене ризика од алергија на храну, имунологију, хемију протеина, биоинформатику, развој модела in vitro/in vivo/in silico, развијајући модел за образовање добро припремљених младих научника, и за њихову јединствену позицију на тржишту рада ЕУ. ESR ће истражити ново поље истраживања de novoсензибилизације новом храном и развити комплет алата in vitro/in vivo/in silico алата за предвиђање алергености који су научно оправдани, потврђени и лако употребљиви од стране индустрије и надлежних за безбедност хране. Овај скуп алата ће допринети брзој и тачној процени безбедности, чиме ће се убрзати одобрење безбедности и преузимање нове хране на тржишту.


Илустрације истраживања и постигнутих резултата

[Ilustracija br. 1]