Отворени поступак

Конкурс за набавку добара - лабораторијска опрема за науку и образовање
Отворени поступак број 24/15


Конкурс за набавку добара - лабораторијска опрема за образовање и науку
Отворени поступак број 14/15


Конкурс за набавку услуга - поправке и одржавање лабораторијске опреме
Отворени поступак број 13/15


Конкурс за набавку добара - материјал за образовање (хемикалије)
Отворени поступак број 10/15


Конкурс за набавку добара - електричне енергије
за потрошаче заједнички прикључене на дистрибутивни систем, за простор на адреси Студентски Трг 12-16
Отворени поступак број 35/14

Мале набавке

Конкурс за набавку добара - материјал за науку (лабораторијско стакло и потрошни материјал)
Јавна набавка мале вредности број 28/15


Конкурс за набавку добара - материјал за науку (хемикалије)
Јавна набавка мале вредности број 27/15


Конкурс за набавку добара - рачунарска опрема
Јавна набавка мале вредности број 25/15


Конкурс за набавку добара - материјал за науку (лабораторијско стакло и потрошни материјал)
Јавна набавка мале вредности број 23/15


Конкурс за набавку добара - материјал за науку (хемикалије)
Јавна набавка мале вредности број 22/15


Конкурс за набавку добара - набавка и уградња столарије у светларнику блока Ц (ка Симиној и улици Браће Југовића) за потребе Хемијског факултета
Јавна набавка мале вредности број 19/15


Конкурс за набавку добара - рачунарске опреме за потребе Хемијског факултета
Јавна набавка мале вредности број 18/15


Конкурс за набавку добара - материјал за науку (лабораторијско стакло и потрошни материјал)
Јавна набавка мале вредности број 17/15


Конкурс за набавку добара - материјал за науку (хемикалије)
Јавна набавка мале вредности број 16/15


Конкурс за набавку услуга - израде публикација за потребе Хемијског факултета
Јавна набавка мале вредности број 12/15


Конкурс за набавку добара - материјал за образовање (лабораторијско стакло и потрошни материјал)
Јавна набавка мале вредности број 11/15


Конкурс за набавку услуга - осигурање лабораторијске опреме за потребе Хемијског факултета
Јавна набавка мале вредности број 9/15


Конкурс за набавку добара - канцеларијски материјал
Јавна набавка мале вредности број 8/15


Конкурс за набавку добара - материјал за одржавање хигијене
Јавна набавка мале вредности број 7/15


Конкурс за набавку добара - материјал за молерске и зидарске радове на текућем одржавању зграде
Јавна набавка мале вредности број 6/15


Конкурс за набавку добара - материјал за браварију
Јавна набавка мале вредности број 5/15


Конкурс за набавку добара - материјал за столарију
Јавна набавка мале вредности број 4/15


Конкурс за набавку добара - материјал за текуће поправке и одржавање водоводних и грејних инсталација
Јавна набавка мале вредности број 3/15


Конкурс за набавку услуга - одвожење и збрињавање хемијског отпада
Јавна набавка мале вредности број 2/15


Конкурс за набавку добара - електроматеријал за текуће поправке и одржавање зграде
Јавна набавка мале вредности број 1/15