[Grb HF]

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Хемијски факултет

Srpski - latinica LAT

English ENG

Pocetna ПОЧЕТНА СТРАНА       Mapa МАПА САЈТА       Linkovi ЛИНКОВИ       ПОРТАЛИ:       Zaposleni ЗА ЗАПОСЛЕНЕ       Studenti ЗА СТУДЕНТЕ       WebMail WEBMAIL

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Научноистраживачки рад
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Хемија Биохемија Хемија животне средине

Студијски програм "Хемија"

Студијски програм мастер академских студија "Хемија" носи 60 ЕСПБ, које чине изборни предмети (27 ЕСПБ), студијски истраживачки рад (3 ЕСПБ), стручна пракса (3 ЕСПБ) и обавезан дипломски рад (укупно 27 ЕСПБ). Студенти уписани на овај програм могу похађати предмете који покривају неколико области: аналитичка хемија, неорганска хемија, органска хемија, примењена хемија и хемија животне средине. Изборни предмети су груписани су у три блока, а студент може изабрати било који предмет из сваког блока. Одабир изборних предмета и ментора се врши приликом уписа, при чему нема услова за упис било ког предмета. Сви предмети трају један семестар, а подељени су у категорије: теоријско-методолошки (30%) и стручно-апликативни предмети (70%). За израду студијског истраживачког рада предвиђено је три сата у првом семестру, док је за израду дипломског рада предвиђено 20 сати рада у другом семестру школске године. Стручна пракса предвиђена је за други семестар, у тајању од 6 сати недељно, у некој од лабораторија Хемијског факултета.

Велика и разнолика хемијска заједница Хемијског факултета Универзитета у Београду, са академским особљем са међународном репутацијом у својим истраживачким областима, нуди могућност одабира квалитетних ментора на овом студијском програму. Студенти се кроз индивидуални рад са ментором, у оквиру студијског истраживачког рада и кроз израду дипломског рада, усмеравају ка самосталном истраживачком раду у стварном истраживачком окружењу. Поред стицања истраживачких вештина, сусрета са еминентним истраживачима и учешћа у раду научне заједнице, овај програм ће омогућити студентима да развију непроцењиве вештине које могу применити у академском животу или у разним занимањима изван академије (правна регулатива – патентни заводи, екологија, технолошка решења).

Предвиђене методе извођења наставе су предавања, лабораторијске (експерименталне) вежбе, теоријске вежбе и семинарски радови. Имајући у виду све специфичности овог студијског програма, у оквиру лабораторијских вежби предвиђен је самосталан рад, који укључује и употребу најсавременијих апарата и уређаја. Хемијски факултет располаже најмодернијим инструментима који ће студентима мастер академских студија хемије бити на располагању за обуку, а ово укључује и инструменте у истраживачким лабораторијама. Настава се изводи кроз рад са малим групама студената и кроз индивидуални (менторски) рад, док су методе рада прилагођене броју студената (консултације, семинари, итд). Посебан акценат је на експерименталном раду са елементима истраживачког рада који се по правилу обавља у тимском раду у истраживачким (наставничким) лабораторијама. У свим облицима наставе је предвиђена примена рачунара, као и обука из презентационих вештина и писања научног рада.

▹   Додатни подаци о програму

Услови за упис, циљ, исход, професионални статус, приступ даљим студијама.

Акредитација

Студијски програм је акредитован одлуком бр. 612-00-00472/6/2019-03 од 23. 10. 2020.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I година 1 2
Изборни предмет 1 E51H2 9  
Изборни предмет 2 E52H2 9  
Изборни предмет 3 E53H2 9  
Студијски истраживачки рад R51H2 3 (0+3)  
Стручна пракса P51H2 3   (0+6)
Израда завршног рада R52H2 20   (0+20)
Завршни рад Z50H2 7   (0+4)
  60  
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
Изборни предмет 3

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет