[Grb HF]

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Хемијски факултет

Srpski - latinica LAT

English ENG

Pocetna ПОЧЕТНА СТРАНА       Mapa МАПА САЈТА       Linkovi ЛИНКОВИ       ПОРТАЛИ:       Zaposleni ЗА ЗАПОСЛЕНЕ       Studenti ЗА СТУДЕНТЕ       WebMail WEBMAIL

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Хемија Биохемија Хемија животне средине

Студијски програм "Биохемија"

Студијски програм мастер академских студија „Биохемија” има 60 ЕСПБ и садржи обавезне (12 ЕСПБ) и изборне (8 ЕСПБ) предмете, студијски истраживачки рад (20 ЕСПБ) и дипломски рад (20 ЕСПБ). Обавезни предмети су Биоинформатика и Молекуларна биотехнологија, а у оквиру изборних предмета студенти бирају предмете које нису слушали на основним студијама и/или више курсеве основних биохемијских и хемијских предмета. Студенти се усмеравају ка истраживачком раду посебно кроз индивидуални рад са ментором у оквиру студијског истраживачког рада и кроз израду дипломског рада.

Настава се изводи кроз индивидуални (менторски) рад са студентима или се ради са малим групама студената. Методе рада су прилагођене предзнању студентата (консултације, семинари, анализа радова из оригиналне научне литературе). Акценат је на експерименталном раду са елементима истраживачког рада који се по правилу обавља у оквиру научно-истраживачке групе у истраживачким (наставничким) лабораторијама. Предвиђена је широка примена рачунара у свим видовима наставе.

▹   Додатни подаци о програму

Услови за упис, циљ, исход, професионални статус, приступ даљим студијама.

Акредитација

Студијски програм је акредитован одлуком бр. 612-00-00471/6/2019-03 од 23. 10. 2020.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I година 1 2
Биоинформатика 451B2 4 1+3+0  
Молекуларна биотехнологија 452B2 8 3+0+5  
Изборни предмет 1 E51B2 6  
Изборни предмет 2 E52B2 4  
Изборни предмет 3 E53B2 4  
Студијски истраживачки рад R51B2 4 (0+4)  
Стручна пракса P51B2 3   (0+6)
Израда завршног рада R52B2 20   (0+20)
Завршни рад Z50B2 7   (0+4)
  60  
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
Изборни предмет 3

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет