Шифра предмета:
457B2
Назив предмета:
Протеински инжењеринг

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

4

Врста студија:

мастер академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E52B2), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Радивоје М. Продановић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

др Карла Ж. Илић Ђурђић
асистент са докторатом, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + два часа лабораторијских вежби (2+0+2)

Циљеви:

Циљ курса је упознавање студената са савременим методама дизајна и инжењеринга протеинске структуре и функције.

Исход:

Овладавање теоријским и експерименталним методама за дизајн и инжењеринг протеинских молекула.

Облици наставе:

Предавања, лабораторијске вежбе, семинарски радови.

Ваннаставне активности:

Литература:

 1. Р. Продановић: Протеински инжењеринг, Универзитет у Београду - Хемијски факултет, 2019.
 2. Sheldon J. Park, Jennifer R. Cochran: Protein Engineering and Design, CRC Press 2010.
 3. S. Brakmann, K. Johnsson: Directed Molecular Evolution of Proteins, WILEY-VCH 2002.
 4. Одабрани ревијални радови

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 1. Теорије еволуције протеина и in silico дизајн протеина.
 2. In vitro еволуција протеина - принципи и проблеми.
 3. Експресија протеина на површини фага, рибозома и ћелија у протеинском инжењерингу.
 4. Експресија протеина in vitro транслационим системима у протеинском инжењерингу.
 5. Креирање библиотека гена - дупликација гена, циркуларна пермутација, фузија гена, комбиновање егзона, тачкасте мутације, рекомбинација.
 6. Дизајн метода претраживања библиотека гена - принципи и проблеми.
 7. Биоинформатичке методе анализе повезаности протеинске секвенце и функције у протеинском инжењерингу.

Лабораторијске вежбе:

20 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 1. Генерисање библиотеке гена сатурационом мутагенезом, рекомбинацијом и error prone PCR-ом.
 2. Трансформација квасца S. cerevisie библиотеком гена и експресија протеина на површини ћелија.
 3. Експресија и претраживање библиотеке гена у микротитар плочама.
 4. Eкспресија и претраживање библиотеке гена коришћењем in vitro компартментализације и проточне цитометрије.

Семинарски радови:

20 поена

Усмени испит:

50 поена