Шифра предмета:
456B2
Назив предмета:
Храна и функција

Школска година:

2023/2024.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

4

Врста студија:

мастер академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E53B2), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Тања Д. Ћирковић Величковић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Тафаџва М. Касеке
истраживач-сарадник, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + два часа лабораторијских вежби (2+0+2)

Циљеви:

Студент се упознаје са функционалним аспектима компоненти хране и савременим методама које се користе у њиховом тестирању.

Исход:

Студент је овладао знањима и практичним вештинама у области испитивања функције хране.

Облици наставе:

Предавања, лабораторијске вежбе, радионице.

Ваннаставне активности:

Литература:

 • I. Goldberg (editor): Functional food - Designer Foods, Pharmafoods, Nutraceuticals, Chapman & Hall, New York, 1994, pp. 571.
 • M. K. Schmidl, T. P. Labuza: Essential of Functional Foods, Aspen Publishers, Gaithersburg, 2000, pp. 395.
 • G. Mazza: Functional Foods - Biochemical & Processing Aspects, Vol. 1, Technomic Publishing, Lancaster, 1998, pp. 460.
 • J. Shi, G. Mazza, M. Le Maguer (editors): Functional Foods - Biochemical & Processing Aspects, Vol. 2, CRC Pres, Boca Raton, 2002, pp. 409.
 • E. Newsholme, T. Leech: Functional Biochemistry in Health and Disease, Wiley-Blackwell, Chichester, 2009, pp. 543.
 • Материјали са предавања и вежби

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 1. Ефекти хране на здравље, функција хране.
 2. Нутрацеутикалси, дефиниција и примена.
 3. Основне компоненте хране.
 4. Ефекти хране на кардио-васкуларни систем.
 5. Храна и метаболички синдром.
 6. Пробиотици и пребиотици.
 7. Храна и имуни систем. Регулација. Стимулација и супресија. Анти-инфламаторно дејство компоненти хране.
 8. Храна и канцер.
 9. Антиоксиданси и старење.
 10. Инфант формуле и хипоалергени производи.
 11. Фитостероли и фитопрепарати (естрогени и антиестрогени).
 12. Гојазност и функционална храна.
 13. Функција хране у малигнитетима.
 14. Законска регулатива/оквир у Европи и свету.
 15. Будућност развоја функционалне хране.

Лабораторијске вежбе:

30 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

 1. Храна и имуни систем: алергени хране - ин витро тестови за одређивање алергеног потенцијала хране. ЕЛИСА, имуноблот, БАТ и тест ослобађања хистамина.
 2. Анти-инфламаторни ефекти хране. Модел систем: ендотоксином индукована инфламација ТХП-1 линије моноцита; одређивање параметара инфалмације и оксидативног стреса ћелија методама проточне цитометрије и ртПЦР методом.
 3. Храна и регулација имуног-система. Модел систем интерференције компоненти хране са ИЛ-2 и ИЛ-4 сигналним путевима у Јуркат Т-ћелијама. Одређивање активације ЈАК / СТАТ сигналних путева хемилуминесцентном детекцијом фосфорилованих ЈАК и СТАТ молекула Western blot техником.
 4. In vitro тестирање пребиотика и пребиотичких особина функционалне хране.

Семинарски радови:

30 поена

Усмени испит:

30 поена