Шифра предмета:
462B2
Назив предмета:
Биохемија малигне ћелије

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

4

Врста студија:

мастер академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E52B2), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Милица М. Поповић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + два часа лабораторијских вежби (2+0+2)

Циљеви:

Циљ курса је да се студент упозна са основама настанка малигних болести, метаболизмом малигних ћелија, генетским основама настанка и метастазе као и дијагностичким и терапијским приступима малигних болести.

Исход:

Исход курса је да студент стекне продубљено знање везних за настанак, дијагностику и третман малигних болести.

Облици наставе:

Предавања, лабораторијске вежбе, семинарски радови.

Ваннаставне активности:

Литература:

  1. Javier Camacho, Molecular Oncology: Principles and Recent Advances, eISBN 978-1-60805-016-1
  2. Одабрани ревијални  из области биохемије малигне ћелије.

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

  1. Инциденција и етиологија канцера.
  2. Генетика канцера.
  3. Ћелијски маркери канцера.
  4. Метастаза.
  5. Дијагностика канцера.
  6. Третман малигних болести.
  7. Нови приступи у дијагностици и лечењу малигних болести.

Лабораторијске вежбе:

15 поена (2 часа недељно)

Семинарски радови:

15 поена

Усмени испит:

60 поена