Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Хемичар Биохемичар Професор хемије Хемичар за
животну средину

Студијски програм "Биохемичар"

Школске image 1987/88. године на Природно-математичком факултету (сада Хемијском факултету) основана је студијска група која образује дипломиране биохемичаре. Програм студија биохемије у свему је у складу са програмима модерних студија на сродним Универзитетима у свету.

У оквиру прве и друге године студија студент добија основна знања из хемије и биологије која су неопходна за разумевање процеса који се одвијају у живом свету. У оквиру треће и четврте године студија студент се упознаје са савременим методама које се користе у биохемији, механизмима деловања ензима, основама молекуларне биологије као и применом биохемије у биотехнологији. Област биотехнологије је данас хит у истраживањима у свету и налази велику примену у најразличитијим областима (фармацеутска индустрија, индустрија хране, добијање метала и друге области хемијске индустрије и свакодневног живота). Студент се у оквиру предмета патобиохемија упознаје са поремећајима биохемијских процеса који доводе до развоја патолошких стања у организму, као и методама којима се ови поремећаји могу установити. Ова студијска група представља прави изазов за оне који желе да сазнају шта се дешава у живом организму или оне који желе да савршене механизме из живих организама пренесу и примене у индустрији. По завршеном факултету биохемичарима се отвара могућност даљег усавршавања кроз дипломске академске (мастер) и докторске студије.

Дипломирани биохемичари су врло цењени као сарадници у истраживачким центрима и развојним лабораторијама, а запошљавају се у прехрамбеној и фармацеутској индустрији, биотехнолошким фабрикама и просвети.

Услови за упис

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма

Примарни циљ студијског програма је да омогући студентима стицање дипломе првог степена дипломираног биохемичара koja ће бити препозната/призната од стране свих европских институција и која ће омогућити студентима да нађу одговарајуће запослење или да аутоматски наставе даље школовање (уколико имају одговарајуће оцене) у оквиру мастер програма из биохемије или сродних дисциплина на домаћим или на неком од европских универзитета.

Исход студија

Студенти треба да овладају на нивоу основних студија садржајима из хемије (органске, неорганске, физичке и аналитичке хемије), биологије (биологија ћелије, микробиологија, физиологија), језгра биохемијских садржаја, укључујући структуру и функцију макромолекула (протеина и ензима, нуклеинских киселина, липида, угљених хидрата), метаболичке путеве и путеве трансдукције сигнала, као и основна знања из специфичних биохемијских дисциплина (имунохемија, патобиохемија, биотехнологија). Студенти ће бити у стању да изводе стандардне биохемијске лабораторијске процедуре и да користе основне лабораторијске инструменте. Поседоваће основна знања из биоинформатике и биће у стању да се користе рачунаром у обради експерименталних података, претраживању база података и друго. Студенти ће бити у стању да безбедно раде са биолошким материјалом и разним хемикалијама примењујући одговарајуће мере заштите. Биће у стању да ураде део истраживања, опишу своје резултате у облику завршног рада и одбране га усмено. Студенти ће бити оспособљени за даљи професионални развој што укључује и самосталност у раду.

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I година 1 2
Математика 1001A 9 4+4+0  
Биологија ћелије 1061B 9 5+1+2  
Општа хемија 1101A 12 5+2+4  
Енглески језик 1031A 3   3+0+0
Неорганска хемија 1102B 6   3+0+3
Органска хемија 1 1201B 11   5+1+5
Аналитичка хемија 1 1301B 6   2+0+4
Изборни предмет 1 1IP1B 4  
  60  
II година 1 2
Физичка хемија 1029B 8 4+0+3  
Органска хемија 2 1202B 10 5+1+4  
Биохемија протеина и нуклеинских киселина 1401B 12 4+0+7  
Основи молекуларне биологије 1062B 6   2+0+3
Аналитичка хемија 2 1302B 8   2+1+4
Хемија природних производа 1411B 12   4+0+7
Изборни предмет 2 1IP2A 4  
  60  
III година 1 2
Структурне инструменталне методе 1221B 7 4+2+0  
Биохемија метаболизма 1402B 6 4+0+2  
Ензимологија 1421B 7 3+0+3  
Експериментална биохемија 1422B 10 3+0+7  
Физиологија 1063B 7   4+0+2
Молекулска генетика 1064B 7   4+2+0
Микробиологија 1065B 5   2+0+3
Регулација биохемијских процеса 1403B 5   2+0+2
Изборни предмет 3 1IP3B 6  
  60  
IV година 1 2
Микробиолошка хемија и основи биотехнологије 1423B 11 4+0+6  
Имунохемија 1424B 7 2+0+4  
Изборни предмет 4 1IP4B 6  
Патобиохемија 1425B 8   4+0+4
Изборни предмет 5 1IP5B 6  
Изборни предмет 6 1IP6B 6  
Завршни рад 1IZRB 16   (0+16)
  60  
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2
Изборни предмет 3
Изборни предмет 4
Изборни предмет 5,   Изборни предмет 6

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.

По завршетку студија на студијском програму Биохемичар кандидат стиче звање "дипломирани биохемичар".

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет