Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Хемичар Биохемичар Професор хемије Хемичар за
животну средину

Студијски програм "Професор хемије"

Студијским image програмом Професор хемије студенти се припремају за савремено извођење наставе хемије у школи. Кроз основне академске студије оспособљавају се за реализацију свих програма хемије као опште образовног предмета, као и посебних програма хемије у средњим стручним школама. Они се припремају за преузимање и реализацију свих улога неопходних за успешну наставу хемије која се огледа у применљивим и трајним ученичким знањима и вештинама и правилним ставовима.

Студенти стичу теоријска знања из различитих области хемије (опште хемије, неорганске хемије, аналитичке хемије, физичке хемије, органске хемије, примењене хемије, биохемије) и развијају вештине рада у лабораторији. Кроз Методику наставе хемије, Школске огледе у настави хемије, Педагогију, Психологију и Школску праксу припремају се да њиховим будућим ученицима омогуће разумевање хемије и да их оспособе за примену стеченог знања у различитим школским и ваншколским ситуацијама, или у оквиру будуће професионалне делатности.

Услови за упис

Завршено средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит.

Циљеви студијског програма

Циљеви студијског програма Професор хемије:

  1. формирање знања из области опште хемије, неорганске хемије, аналитичке хемије, физичке хемије, органске хемије, примењене хемије, биохемије, као основе за планирање и обраду садржаја наведених области у настави хемије у основној школи и средњим школама;
  2. формирање вештине експерименталног рада у лабораторији и способности планирања огледа, постављања и извођења огледа;
  3. формирање знања из психологије о узрастним карактеристикама ученика, како се деца развијају и уче и како се наставом обезбеђује развој ученика, и из педагогије о захтевима које треба да задовољи организовање, релизација и праћење и процењивање ефеката образовања;
  4. оспособљавање за организовање и извођење часа према задатим циљевима и на задатом садржају, као и за критички процену сопствене праксе и предузимање активности за унапређивање процеса наставе/учења хемије;
  5. разумевање педагошке улоге праћења и процењивања ученичких постигнућа, оспособљавање за избор одговарајућег начина за праћење и вредновање ученичких постигнућа, за припрему инструмената (тестова) за проверавање ученичких постигнућа и за организовање и извођење проверавања.
Исход студија

Исходи савладавања студијског програма су следећи:

Наставни план

Недељни број часова по предметима је означен као: предавања + теоријске вежбе + лабораторијске вежбе или као: (активна настава + самостални рад).

Предмет Шифра ЕСПБ Семестар
I година 1 2
Математика 1001A 9 4+4+0  
Физика 1011A 9 4+2+3  
Општа хемија 1101A 12 5+2+4  
Енглески језик 1031A 3   3+0+0
Психологија 1042P 4   3+0+0
Неорганска хемија 1102A 10   4+2+4
Аналитичка хемија 1 1301A 9   2+1+6
Изборни предмет 1 1IP1P 4  
  60  
II година 1 2
Физичка хемија 1 1021A 7 4+0+3  
Органска хемија 1 1201A 10 4+1+4  
Аналитичка хемија 2 1302P 10 2+1+6  
Физичка хемија 2 1022A 7   3+0+3
Органска хемија 2 1202A 10   4+1+4
Инструментална аналитичка хемија 1303A 8   3+0+5
Методика наставе хемије 1 1601P 4   2+1+0
Изборни предмет 2 1IP2A 4  
  60  
III година 1 2
Педагогија 1043P 4 3+0+0  
Неорганска хемија 2 1103P 7 3+0+3  
Органска хемија 3 1203P 10 4+1+5  
Хемија природних производа 1411A 7 3+0+3  
Структурне инструменталне методе 1221P 5   3+2+0
Биохемија 1409A 7   3+0+3
Индустријска хемија 1501A 7   3+0+3
Методика наставе хемије 2 1602P 3   2+1+0
Изборни предмет 3 1IP3A 6  
Изборни предмет 4 1IP4P 4  
  60  
IV година 1 2
Школски огледи у настави хемије 1291P 8 2+0+6  
Хемија животне средине 1505P 5 2+0+3  
Методика наставе хемије 3 1603P 6 4+2+0  
Историја хемије 1611P 2 2+0+0  
Изборни предмет 5 1IP5P 4  
Методика наставе хемије 4 1604P 5   (5+6)
Школска пракса 1605P 4   (0+4)
Изборни предмет О 1IPOA 10  
Завршни рад 1IZRP 16   (0+16)
  60  
Изборни предмет 1
Изборни предмет 2,   Изборни предмет 4
Изборни предмет 3
Изборни предмет 5
Изборни предмет О

Изборни предмети могу бити и други предмети који су обавезни на осталим студијским програмима истог нивоа студија.

По завршетку студија на студијском програму Професор хемије кандидат стиче звање "дипломирани хемичар".

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет