Шифра предмета:
P11H2
Назив предмета:
Стручна пракса

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

3

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија: 4. година, зимски семестар, обавезни, стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Бранимир С. Јованчићевић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Горан М. Роглић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Ксенија А. Стојановић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: (0+0+0)

Циљеви:

Студент се упознаје са радом у фабрици (контрола сировина, производни погон, контрола финалног производа и слично) или лабораторији која је у саставу Хемијског факултета, државне или у АПР-у регистроване приватне установе, а која обавља делатност у било којој области хемије или хемијске технологије.

Исход:

Студент стиче непосредна практична знања и искуства и основу за рад у области делатности реализације стручне праксе.

Облици наставе:

Ваннаставне активности:

Обављање стручне праксе и вођење дневника стручне праксе.

Литература:

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Пракса:

100 поена (6 часова недељно)

Напомене:

Студент обавља стручну праксу у трајању од 90 часова у установи и месту по сопственом избору. Сходно томе, уз сагласност наставника одговорног за стручну праксу која се реализује ван Факултета, студент у Студентској служби добија упут са Факултета за обављање стручне праксе у одабраној установи са датумом почетка и завршетка праксе. Уколико се студент одлучи да стручну праксу реализује на Хемијском факултету, сагласност добија од наставника одговорног за лабораторију коју је изабрао за обављање стручне праксе. То може бити било ко из реда наставника, а не искључиво наставник одговоран за стручну праксу која се реализује ван Факултета. Сходно томе, студент добија упут у Студентској служби за обављање стручне праксе у изабраној лабораторији Хемијског факултета са датумом почетка и завршетка праксе. Студент може обавити праксу у било ком периоду године, по стицању услова у смислу положених испита.

Овај предмет се не оцењује оценом од 6 до 10, већ описно. Дневник стручне праксе са потврдом о обављеној пракси коју издаје надлежно лице из Установе где је стручна пракса реализована студент доноси на преглед наставнику одговорном за стручну праксу. Уколико је студент стручну праксу обавио на Хемијском факултету, дневник стручне праксе предаје наставнику под чијим руководством је праксу реализовао. По прегледу дневника праксе, наставник доноси мишљење, и уколико је оно позитивно, уписује студенту на предвиђено место у индексу: "Урађена обавезна стручна пракса у Установи/месту реализације", као и период у којем је она обављена.

Упутство за реализацију стручне праксе на основним академским студијама.