[dr Branimir S. Jovancicevic]

Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за примењену хемију

Телефон:   011-2635004, 011-3336723

Телефон (локални):   723

Кабинет:   633

Лабораторија:   632

E-mail:   bjovanci@chem.bg.ac.rs

Лични подаци

Бранимир Јованчићевић је рођен 15. априла 1962. године у Ужицу, где је и завршио основну и средњу школу. Отац Станко (пок.), професор књижевности и мајка Олга (пок.), професор историје. Ожењен Милицом, дипломираним историчарем и библиотекаром у Историјском инсистуту. Ћерке, Софија, 3. разред Дванаесте београдске гимназије и Ивана, 1. разред Дванаесте београдске гимназије.

Образовање и усавршавања

1981-1985: Основне студије - Хемијске науке / Природно-математички факултет (Београд)

1988: Магистратура - Хемијске науке / Природно-математички факултет (Београд)

1994: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

1989: Асистент приправник / Природно-математички факултет (Београд)

1991-1995: Асистент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1993-2004: Доцент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1999-2003: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2003: Редовни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

Органска геохемија, хемија животне средине.

Награде и признања

4. 12. 2003: Заслужни члан Српског хемијског друштва

Остале активности

Члан следећих научних друштава:

Председник Савета Хемијског факултета од 2004. до 2009.

Декан Хемијског факултета од 1. 10. 2009. до 30. 9. 2015.

Шеф Катедре за примењену хемију од 1. 10. 2015. до 11. 10. 2018.

Шеф Катедре за примењену хемију од 11. 10. 2018. до 13. 10. 2021.

Члан Kомисије за израду стратегије научног развоја Хемијсkoг факултета од 10. 12. 2020.

Заменик члана Етичке комисије од 12. 7. 2021.

Шеф Катедре за примењену хемију од 14. 10. 2021.

Декан Хемијског факултета од 1. октобра 2009. године. Председник Управног одбора владине Агенције за хемикалије. Члан Одбора за астро и гео науке Министарства за науку Републике Србије. Председник Надзорног одбора Хумболтовог клуба у Београду и члан председништва Српског хемијског друштва. Такође, члан је одбора за животну средину при Српској Академији наука и уметности. Члан је Европске асоцијације за хемију животне средине и подручни уредник официјелног часописа ове асоцијације "Environmental chemistry Letters" (Springer). Члан Европске асоцијације органских геохемичара. Експерт Европске комисије за FP7 пројекте.

Ангажман у настави

Учешће у научноистраживачким пројектима

Активни пројекти:

Завршени пројекти:

 • 2010: Модернизација последипломских студија хемије и њој сродних програма – TEMPUS IV
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансира:   Европска унија (Брисел, Белгија)
 • 2011: Геохемијска испитивања седиментних стена-фосилна горива и загађивачи животне средине – 176006   (руководилац пројекта)
  врста пројекта:   домаћи фундаментални
  пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)
 • 2011: Геохемијска испитивања седиментних стена-фосилна горива и загађивачи животне средине – 176006-ИЦ   (руководилац пројекта)
  врста пројекта:   домаћи иновациони
  пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)
 • 2014: Мрежа за образовање и обуку јавних лабораторија за животну средину – TEMPUS-NETREL   (руководилац пројекта)
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансира:   Европска унија (Брисел, Белгија)
 • 2016-2019: Умрежавање за превазилажење техничких и друштвених баријера у образовању из аналитичке хемије - NETCHEM – ERASMUS-NETCHEM
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансира:   Европска унија (Брисел, Белгија)

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

Књиге и ревијални радови / Books and reviews:

 1. Vitorović, Dragomir; Jovančićević, Branimir. Osnovi organske geohemije sa hemijom goriva – za studente Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd (2005), 250 str.
 2. Jovančićević, Branimir. Praktikum organske geohemije sa hemijom goriva – za studente Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd (1999), 50 str.
 3. Programme and the Book of Abstracts, The Sixth Euroepan Meeting of Environemntal Chemistry (EMEC6), Serbian Chemical Society, Belgrade, (2005) Edited by B. Jovančićević, 334 pp.
 4. Dragomr Vitorović – 80 godina života i rada, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd (2005), Urednici, Ž. Čeković i B. Jovančićević, 176 str.
 5. Jovančićević, Branimir; Polić, Predrag; Vitorović, Dragomir. Organic geochemical investigation of crude oils. The southeastern part of the Pannonian Basin in Yugoslavia. J. Serb. Chem. Soc. (1998), 63, 397-418.
 6. Jovančićević, Branimir; Polić, Predrag; Nedeljković, Jovan; Vitorović Dragomir. GC-MS in organic matter investigation of Yugoslav sediments. Chem. Industry (1998), 52, 504-514.

Изабрани радови / Selected papers:

 1. Jovančićević, Branimir; Polić, Predag; Vitorović, Dragomor; Scheeder, Georg; Teschner, Manfre; Wehner, heramnn. Biodegradation of oil-type pollutants in Danube alluvial sediments (Yugoslavia). Fresenius Envir. Bull. (2001) 10, 178-182.
 2. Jovančićević, Branimir; Polić, Predarg; Mikašinović, Branko; Scheeder, georg; Teschner, Manfred; Wehner, Heramnn. Steranes and triterpanes as a tool for identification of petroleum-type pollutants in alluvial ground waters (Danube alluvial sediments, Yugoslavia). Fresenius Envir. Bull. (2001) 10, (6) 527-532.
 3. Jovančićević, Branimir; Wehner, Heramnn; Scheeder, Georg; Stojanović, Ksenija; Šainović, Aleksandra; Cvetković, Olga; Ercegovac, Marko; Vitorović, Dragomir. Search for source rocks of Drmno depression crude oils (southern part of the Pannonian Basin, Serbia). J. Serb. Chem. Soc. (2002) 67, 553-566.
 4. Jovančićević, Branimir; Polić Predarg; Vrvić, Miroslav; Sheeder, Georg; Teschner, Manfred; Wehner, Hermann. Transformations of n-alkanes from petroleum pollutants in alluvial ground waters, Environmental Chemistry Letters (2003) 1, 73-81.
 5. Jovanović, Tamara; Koruga, Djuro; Jovančićević, Branimir; Simić-Krstić J. Modifications of fullerenes extractions and chromatographies with different solvents, Fullerenes, Nanotubes, and Carbon Nanostructures (2003) 11, 383-394. - Manović, Vasilije; Grubor, Borisav; Ilić, Mladen; Jovančićević, Branimir. Sulphur retention ash during coal combustion – II. A model of the process, J. Serb. Chem. Soc. (2003) 68, 171-182.
 6. Šolević, Tatjana; Jovančićević, Branimir; Vrvić, Miroslav; Wehner, Heramnn. Oil pollutants in alluvial sediments – the influence of contact with ground waters on effect of microorganisms. J. Serb. Chem. Soc. (2003) 68, 227-234.
 7. Grujić, Svetlana; Jovančićević, Branimir; Polić, Predag; Wehner, Heramnn. Biomarkers of oil-type pollutants in surface soil. Fresenius Envir. Bull. (2003) 12, 359-363.
 8. Šajnović, Aleksndra; Stojanović, Ksenija; Filipović, Ivan; Cvetković, Olga; Jovančićević, Branimir; Vitorović, Dragomir. Interpretation of Serbian surface sediments, maturation parameters based on factor analysis. J. Serb. Chem. Soc. (2004) 69, 611-624. 2004
 9. Golovko, Anatoly; Pevneva, pevneva; Kamyanov, V.F; Jovančićević, Branimir; Stojanović, Kesnija; Murneren M.T. Saturated hydrocarbons in Mesozoic Mongolian crude oils. Petroleum Chemistry (2004) 44, 395-403.
 10. Djurka, Dušica ; Pfendt, Petar; Jovančićević, Branimir; Cvetković, Olga ; Wehner, Heramnn. The three-stage diagenesis of Vlasina lake peat: biogenic or antropogenic associated bitumens, Environmental Chemistry Letters (2005) 3, 39-42.
 11. Jovančićević, Branimir; Antić, Mališa; Šolević, Tatjana; Vrvić, Miroslav; Kronimus, Alexander; Schwarzbauer, Jan. Investigation of interactions between surface water and petroleum type pollutant, ESPR – Environ Sci & Pollut Res. (2005) 12, 205-212.
 12. Golovko, Anatoly; Gorbunova, L.V; Jovančićević, Branimir; Kamyanov, V.F; Stojanović, Ksenija. Composition and structural characteristics of Cenozoic crude oils from Pannonian basin (Yugoslavia). Petroleum Chemistry (2005) 45, 156-167.
 13. Duborija, Aleksandar; Purić, Milivoje; Blagojević, Srdjan; Jovančićević, Branimir. The state and distribution of heavy metals in water environment of Skadar lake (Serbia & Montenegro). Fresenius Envir. Bull. (2005) 14, (9) 768-772.
 14. Mrkić, Sanja; Pfendt, Petar; Jovančićević, Branimir; Matić, Ivan; Vujasinović; Slobodan; Babić, D; Vrvić, Miroslav; Đorđević, Dragana; Gojgić-Cvijović, Gordana; Nikolić, P; Dević, Gordana; Matić, V; Rečić, D; Trifunović, Snežana. The influence of the association patterns of phosphorus-substrates and xylene-substrates on the degradation of xylenes in an alluvial aquifer. J. Serb. Chem. Soc. (2005) 70, 1515-1531.
 15. Antić, Mališa; Jovančićević, Branimir; Ilić, Mila; Vrvić, Miroslav; Schwarzbauer, Jan. Petroleum pollutant degradation by surface water microorganisms, Environ Sci & Pollut Res. (2006) 13, 320-327.
 16. Dević, Gordana; Pfendt, Petar; Jovančićević, Branimir; Popović Zoran. Pyrite formation in organic-rich clay, calcite and coal-forming environments, Acta Geologica Sinica (2006) 80, 574–588.
 17. Šolević, Tatjana; Stojanović, Ksenija; Jovančićević, Branimir; Mandić, Gordana; Schwarzbauer, Jan; Vitorović, Dragomir. Multivariate statistical methods applied to interpretation of saturated biomarkers (Velebit oil field, SE Pannonian Basin, Serbia). J. Serb. Chem. Soc. (2006) 71, 745-769.
 18. Antić, Ana; Cvetković, Olga; Jovančićević, Branimir; Blagojević, Srdjan; Nikolić-Mandić, Snežana. Eco-chemical characterisation of fluvisol of Velika Morava river valley (Serbia) based on the physicochemical parameters and distribution of heavy metals. Fresenius Envir. Bull. (2006) 15, 1434-1441.
 19. Stojanović, Ksenija; Jovančićević, Branimir; Vitorović, Dragomir; Pevneva, Galina; Golovko, Julija; Golovko, Anatoly. Hierarchy of maturation parameters in oil-source rock correlations. Case study: Drmno depression, Southeastern Pannonian Basin, Serbia and Montenegro. Journal of Petroleum Science and Engineering (2007) 55, 237-251.
 20. Jovančićević, Branimir; Vrvić, Miroslav; Schwarzbauer, Jan; Wehner, Hermann; Scheeder, Georg; Vitorović, Dragomir. Organic-geochemical differentiation of petroleum-type pollutants and study of their fate in Danube alluvial sediments and corresponding water (Pančevo Oil Refinery, Serbia). Water, Air and Soil Pollution (2007)183, 225-238.
 21. Stojanović, Ksenija; Jovančićević, Branimir; Vitorović, Dragomir; Pevneva, Galina; Golovko, Julia; Golovko, Anatoly. New maturation parameters based on naphthalene and phenanthrene isomerization and dealkylation processes aimed at improved classification of crude oils (Southeastern Pannonian Basin, Serbia. Geochemistry International (2007) 45, 781-797.
 22. Životić, Dragana; Wehner, Hermann; Cvetković, Olga; Jovančićević, Branimir; Gržetić, Ivana; Scheeder, Georg; Vidal, Angelika; Šajnović, Aleksandra; Ercegovac, Marko; Simić, Vladimir. Petrological, organic geochemical and geochemical characteristics of coal from the Soko mine, Serbia. International Journal of Coal Geology (2008) 73, 285-306.
 23. Šolević, Tatjana; Stojanović, Ksenija; Bojesen-Koefoed, Jorgen; Nytoft, Hans-Peter; Jovančićević, Branimir; Vitorović, Dragomir. Origin of oils in the Velebit oil-gas field, SE Pannonian Baisn, Serbia - source rocks characterization based on bilogical marker distributions. Organic Geochemistry (2008) 39, 118-134.
 24. Jovančićević, Branimir; Antić, Mališa; Pavlović, Ivona; Vrvić, Miroslav; Beškoski, Vladimir; Kronimus, Alexander; Schwarzbauer, Jan. Transformation of petroleum saturated hydrocarbons during soil bioremediation experiments. Water Air and Soil Pollution (2008) 190, 299-307.
 25. Jovančićević, Branimir; Antić, Mališa; Vrvić, Miroslav; Ilić, Mila; Novaković, Milan; Saheed, M. Ramadan; Schwarzbauer, Jan. Transformation of petroleum pollutant during soil bioremediation experiments. J. Serb. Chem. Soc. (2008) 73, 601-607.
 26. Šajnović, Aleksandra; Stojanović, Ksenija; Jovančićević, Branimir; Cvetković, Olga. Biomarker distribution as indicator of depositional environment of lacustrine sediments in Valjevo-Mionica basin (Serbia). Chemie der Erde Geochemistry (2008) 68, 395-411.
 27. Jovančićević, Branimir; Transforamtion of petroleum pollutant in the environment. Chem. Listy (2008)102, s284-s289.
 28. Šajnović, Aleksandra; Simić, Vladimir; Jovančićević, Branimir; Cvetković, Olga; Dimitrijević, Radovan; Grubin Nenand. Sedimentation history of neogene lacustrine sediments of Sušeočka Bela Stena based on geochemical parameters (Valjevo-Mionica basin, Serbia). Acta Geologica Sinica (2008) 82, 1201-1212.
 29. Dević, Goradana; Jovančićević, Branimir. The diagenesis of plant lipids during the formation of Krepoljin coal basin (Serbia). Use multivariate statistical analysis in the saturated biomarkers. Acta Geologica Sinica (2008) 82, 1168-1178.
 30. Stojanović, Ksenija; Jovančićević, Branimir; Šajnović, Aleksandra; Sabo, Tibor; Vitorović, Dragomir; Schwarzbauer, Jan; Golovko, Anatoly. Pyrolysis and Pt(IV)- and Ru(III)-ion catalyzed pyrolysis of asphaltenes in organic geochemical nvestigation of a biodegraded crude oil (Gaj, Serbia) Fuel (2009) 88, 287-296.
 31. Šajnović, Aleksandra; Stojanović, Ksenija; Jovančićević, Branimir; Golovko, Anatoly. Geochemical investigation and characterisation of Neogene sediments from Valjevo-Mionica basin (Serbia). Environmental Geology (2009) 56, 1629-1641.
 32. Jovanović, Tamara; Koruga, Djuro; Jovančićević, Branimir; Simić-Krstić, Jelena. Advancement of the Process for Extraction, Chromatography and Characterization of Fullerenes. Fullerenes Nanotubes and Carbon Nanostructures (2009) 17, 135-150.
 33. Radovanović, Aleksandra; Radovanović, B; Jovančićević, Branimir. Free radical scavenging and antibacterial activities of southern Serbian red wines. Food Chemistry (2009) 117, 326-331.
 34. Životić, Dragana, Jovančićević, Branimir, Schwarzbauer, Jan, Cvetković, Olga, Gržetić, Ivan, Ercegovac, Marko, Stojanović, Ksenija, Šajnović, Aleksandra. Coal petrology and organic geochemistry of tertiary coal in the east field, Bogovina basin, Serbia. International Journal of Coal Geology (2010) 81, 227-241
 35. Stojanović, Ksenija; Šajnović, Aleksandra; Tibor, Sabo; Golovko. Anatoly; Jovančićević, Branimir. Pyrolysis and catayzed pyrolysis in investigation of a Negene oil shale potential (Valjevo- Mionica Basin). Energy and Fuels (2010) 24, 4357-4386.
 36. Šajnović, Aleksanda; Stojanović, Ksenija; Pevneva, Galina; Golovko, Anatoly; Jovančićević, Branimir.  Origin, organicgeochemistry, and estimation of the generation potential of Neogene lacustrine sediments from the Valjevo - Mionica Basin, Serbia. Geochemistry Interantional (2010) 48, 678-694.
 37. Beškoski, Vladimir; Takić, Miloš; Milić, J; Ilić, Mila; Gojgić-Cvijović, Gordana; Jovančićević, Branimir; Vrvić, Miroslav. Change of isoprenoids, steranes and terpanes durng ex-situ bioremediation of mazut on industrial level. Journal fo the Serbian Chemical Society (2010) 75, 1605-1616. 
 38. Ilić, Mila; Antić, Mališa; Antić, Vesna; Schwarcbauer, Jan; Vrvić, Miroslav; Jovančićević, Branimir. Investigation of bioremediation potential of zymogenous bacteria and fungi for crude oil degradation. Environmental Chemistry Letters (2011) 9, 133-140. 
 39. Šolević, Tatjana; Jovančićević, Branimir; Vrvić, Miroslav; Antić, Mališa; Ilić, Mila; Novaković, Milan. Investigation of bioremediation potential of the soil aerobic zymogenous microorgamisms in crude oil biodegradation. Journal of the Serbian Chemical Society (2011) 76, 425-438.
 40. Jovanović, Tamara; Koruga, Djuro; Jovančićević, Branimir. Isolation and characterization of the higher fullerenes from carbon soot. Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures (2011) 19, 309-316.
 41. Stojanović, Ksenija; Kostić, Aleksandar; Šajnović, Aleksandra; Pevneva, Galina; Golovko, Anatoly; Jovančićević, Branimir. Validation of data on cyclic biomarker hydrocarbons, napthalenes, phenathrenes and alkyldibenzothiophens obtained by gas chromatographic-mass spectrometric analysis of lube oils. Petroleum Chemistry (2011) 51, 254-261.
 42. Sajnovic, Aleksandra; Stojanović, Ksenija; Simic, Vladimir; Pevneva, Galina; Golovko, Anatoly; Jovančićević, Branimir. Studying of liquid thermolysis products various types of immature kerogen in sedimentary lacustrine rocks from the Valjevo-Mionica basin, Serbia, and the effest of Pt4+ and Ru3+ ions on their yield and the hydrocarbon composition. Geochemistry International (2011) 49, 1022-1034.
 43. Novakovic, Milan; Ramadan, Muftah; Solevic, Knudsen, Tatjana; Antic, Malisa; Beskovski, Vladimir; Gojgic, Cvijovic, Gordana; Vrvic, Miroslav; Jovancicevic, Branimir. Degradation of methyl isomers (mono-, di- and tri-) during bioremediation of soil contaminated by residual fule oil. Environmental Chemistry Letters (2012) 10, 287-294.
 44. Beskoski, Vladimir; Gojgic-Cvijovic, Gordana; Milic, J.; Ilic, Mila; Miletic, S.; Jovancicevbic, Branimir; Vrvic, Miroslav, Bioremedijacija zemljista kontaminiranog naftom i naftnim derivatima: mikroorganizmi, putanje razgradnje, tehnologije (pregledni rad). Hemijska industrija (2012) 66, 504-514.
 45. Radovanovic, Aleksandra; Jovancicevic, Branimir; Radovanovic, BC.; Mihajlov, Krstev, B.; Zvezdanovic, J. Antioxidant and antimicrobial potential of Serbian red wines produced from interantional Vitis vinefera grape varieties. Journal of the Science of Food and Agriculture (2012) 92, 2154-2161.