Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

УПУТСТВО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА ОАС - P11H2, P11S2, P11B2

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Студент се у оквиру Стручне праксе упознаје са радом у фабрици (контрола сировина, производни погон, контрола финалног производа и слично) или у лабораторијама Хемијског факултета (ХФ), Иновационог центра (ИЦ), Института за хемију, технологију и металургију (ИХТМ), као и у државним или у АПР-у регистрованим приватним установама, а које обављају делатност у било којој области хемије, биохемије или хемијске технологије.

Студент може да упише Стручну праксу већ при упису летњег семестра треће године, као додатни предмет у оквиру дозвољених 66 ЕСПБ. Захтеви предвиђени Стручном праксом треба да буду испуњени до почетка израде завршног рада.

Студент обавља Стручну праксу у трајању од минимум 90 часова у установи и месту по сопственом избору.

Уз сагласност наставника одговорног за стручну праксу која се реализује ван ХФ, студент у Студентској служби добија упут за обављање Стручне праксе у одабраној установи са датумом почетка и завршетка праксе.

Напомена 1: Ради добијања сагласности од предметног наставника задуженог за Стручну праксу, студент путем електронске поште наставнику доставља информацију о установи и месту где ће бити реализована Стручна пракса (за комуникацију користити искључиво званичну адресу електронске поште која је додељена студентима ХФ).

Напомена 2: Студент на e-mail studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs доставља податке о фирми (назив, седиште, законског заступника - директора), ментору и датуму отпочињања реализације, Стручне праксе, као и информацију да ли ће лично преузети потписани уговор и упут или је потребно да уговор буде достављен на адресу фирме или личну адресу студента.

Уколико студент одлучи да Стручну праксу реализује на ХФ, сагласност добија од наставника одговорног за лабораторију коју је изабрао за обављање Стручне праксе. То може бити било ко из реда наставника, а не искључиво наставник одговоран за Стручну праксу која се реализује ван Факултета. Сходно томе, студент добија упут у Студентској служби за обављање Стручне праксе у изабраној лабораторији ХФ са датумом почетка и завршетка праксе.

Уколико студент не може сам да пронађе установу у којој би обавио Стручну праксу, може да се обратити предметном наставнику, како би му било омогућено да праксу одради у некој од истраживачких лабораторија ХФ. У том случају студент обавештава Студентску службу е-маилом, о датуму почетка реализације Стручне праксе, као и о ментору, ради припреме Упута.

Након потписивања Уговора од стране декана ХФ, односно упута од стране предметног наставника, студент може преузети Уговоре и Упут, односно Студентска служба ће исте послати на адресу, уколико је тако захтевано.

У току трајања Стручне праксе студент води Дневник рада (свеска А5 формата), који након завршетка праксе потписује ментор, који издаје и потврду о извршеној пракси уколико је Стручна пракса реализована у установи која није ХФ.

Након обављене Стручне праксе, студент доноси један примерак потписаног уговора у Студентску службу. Такође, након обављене Стручне праксе, студент доноси Дневник рада на преглед и оцену предметном наставнику, као и кратак Извештај о обављеној Стручној пракси. Овај предмет се не оцењује оценама од 6 до 10, већ описно. Наставник уноси описну оцену "Урађена обавезна стручна пракса у установи/место реализације".

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет