[dr Goran M. Roglic]

Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за примењену хемију

Телефон:   011-3336759

Телефон (локални):   759

Лабораторија:   463

E-mail:   groglic@chem.bg.ac.rs

Лични подаци

Катедра за примењену хемију

Образовање и усавршавања

1983-1989: Основне студије - Хемијске науке / Природно-математички факултет (Београд)

1990-1996: Магистратура - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1996-2001: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

1990: Асистент приправник / Природно-математички факултет (Београд)

1994-1995: Асистент приправник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1995: Стручни сарадник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1996-2004: Асистент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2003-2008: Доцент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2008-2018: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2018: Редовни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

 • медицинска хемија
 •  хемија животне средине

Остале активности

Члан Српског хемијског друштва. - Секција за органску хемију; Секција за медицинску хемију; Секција за заштиту животне средине.

Продекан за наставу Хемијског факултета од 2003. до 2005.

Продекан за финансије Хемијског факултета од 19. 5. 2013. до 30. 9. 2015.

Заменик председника Савета Хемијског факултета од 11. 4. 2016. до 7. 11. 2018.

Декан Хемијског факултета од 1. 10. 2020.

Ангажман у настави

Учешће у научноистраживачким пројектима

Активни пројекти:

 • 2022-2023: Иновативни ин ситу/ек ситу третман воде и седимента загађених пер- и полифлуороалкил супстанцама – истраживање PFOA (VISION) – 104 01.02.2022.
  врста пројекта:   Међународна сарадња науке и привреде
  пројекат финансира:   SOLVAY (Milano, Италија)

Завршени пројекти:

 • 2011: Примена унапређених оксидационих процеса и наноструктурисаних оксидних материјала за уклањање загађивача из животне средине, развој и оптимизација инструменталних техника за праћење ефикасности – 172030
  врста пројекта:   домаћи фундаментални
  пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)
 • 2011: Проучавање односа структуре и активности новосинтетисаних биолошки активних супстанци – 172032
  врста пројекта:   домаћи фундаментални
  пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

Књиге и ревијални радови / Books and reviews:

 1. Roglić M. Goran: "Radna sveska iz organske hemije", Hemijski fakultet, Beograd, 2006

Изабрани радови / Selected papers:

 1. Roglić, Goran; Andrić, Deana; Kostić-Rajačić, Slađana; Dukić, Slađana; Šoškić, Vukić, Introduction of a methyl group in α- or β- position of 1-heteroarylethyl-4-phenylpiperazines affects their dopaminergic/serotonergic properties. /Arch. Pharm./ (2001), 334, 373-378.
 2. Roglić Goran; Dukić-Stefanović, Slađana; Andrić, Deana; Kostić-Rajačić, Slađana; Šoškić, Vukić, Investigation of mixed D2/5-HT1A activity of /N/-heteroarylmethyl-/N/-phenyl-piperazines, /N/-heteroarylethyl-/N/-phenylpiperazines and /N/-heteroarylpropyl-/N/-phenylpiperazines. /Pharmazie/ (2001), 56, 803-807.
 3. Kiricojević, Vesna; Ivanović, Milovan; Mićović, Ivan; Đorđević, Jelena; Roglić, Goran; Došen-Mićović, Ljiljana, An optimized synthesis of a key pharmaceutical intermediate methyl 4-[(1-oxopropyl)phenylamino]piperidine-4-carboxylate. /J.Serb.Chem.Soc./ (2002), 67(12), 793-802.
 4. Šukalović, Vladimir; Roglić, Goran; Husinec, Suren; Kostić-Rajačić, Slađana; Andrić, Deana; Šoškić, VukiĆ, D2 dopaminergic 5HT1A serotonergic activity of 2-(1-naphtyl)ethyl- and 2-(2-naphtyl)ethyl amines. /Arch. Pharm./ (2003), 336, 514-522.
 5. Tomić, Mirko; Kundaković, Marija; Butorović, Biljana; Vasilev, Vesna; Dragović, Deana; Roglić, Goran; Ignjatović, Đurđica; Šoškić, Vukić; Kostić-Rajačić, Slađana,Pharmacological evaluation of 5-(2-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethyl)-1,3-dihydro-benzimidazole-2-thione as a potential atypical antipsychotic agent. /Pharmazie/ (2003), 58, 677-678.
 6. Šukalović, Vladimir; Andrić, Deana; Kostić Rajačić, Slađana; Roglić Goran; Šoškić, Vukić,Electrostatic surface potential calculation on several new halogenated benzimidazole-like dopaminergic ligands. /Arch. Pharm./ (2004), 337, 376-382.
 7. Šukalović, Vladimir; Zlatović Mario; Andrić, Deana; Kostić-Rajačić, Slađana; Roglić, Goran; Šoškić, Vukić, Modeling of the D2 dopamine receptor arylpiperazine binding site for 1-(2-[5-(1/H/-benzimidazole-2-thione)]ethyl)-4-arylpiperazines. /Arch. Pharm./ (2004), 337, 502-512.
 8. Veličković, Jelena; Andrić, Deana; Roglić, Goran; Tešić, Živoslav; Milojković-Opsenica, Dušanka, Planar chromatography of some 1-arylpiperazines behaving as dopaminergic ligands. /JPC-J. Planar. Chromat./ (2004), 17, 255-260.
 9. Tomić, Mirko; Kundaković, Marija; Butorović, Biljana; Janać, Branka; Andrić, Deana; Roglić, Goran; Ignjatović, Đurđica; Kostić-Rajačić, Slađana,Pharmacological evaluation of selected arylpiperazines with atypicalantipsychotic potential. /Bioorg. Med. Chem. Lett./ (2004), 14, 4263-4266.
 10. Šukalović, Vladimir; Andrić, Deana; Roglić, Goran; Kostić-Rajačić, Slađana; Schrattenholz, Andreas; Šoškić, Vukić, Synthesis, dopamine D2 receptor binding studies and docking analysis of 5-3-(4-arylpiperazin-1-yl)propyl-1/H/-benzimidazole, 5-2-(4-arylpiperazin-1-yl)ethoxy-1/H/-benzimidazole and their analogues. /Eur. J. Med. Chem./ (2005), 40, 481-493.
 11. Šukalović, Vladimir; Zlatović Mario; Andrić, Deana; Roglić, Goran; Kostić-Rajačić, Slađana; Šoškić, Vukić, Interaction of arylpiperazines with the D2 dopamine receptor binding site. /Arzneimittel-Forsch./Drug Res./ (2005), 55, 145-152.
 12. Zlatović Mario; Šukalović, Vladimir; Kostić-Rajačić, Slađana; Andrić, Deana; Roglić, Goran, Influence of /N/-1 substituent properties on binding affinities of arylpiperazines to the binding site of 5-HT1A receptor. /J.Serb.Chem.Soc./ (2006), 71(11), 1125-1135.
 13. Zlatović, Mario; Šukalović, Vladimir; Schneider, Christoph; Roglić, Goran, Interaction of arylpiperazine ligands with the hydrophobic part of the 5-HT1A receptor binding site. /Bioorg. Med. Chem./ (2006), 14, 2994-3001.
 14. Andrić, Deana; Tovilović, Gordana; Roglić, Goran; Vasković, Đurđica; Šoškić, Vukić; Tomić, Mirko; Kostić-Rajačić, Slađana, Synthesis and pharmacological evaluation of several /N/-(2-nitrophenyl)piperazine derivatives. /J.Serb.Chem.Soc./ (2007),72(5), 429-435.
 15. Andrić, Deana; Tovilović, Gordana; Roglić, Goran; Šoškić, Vukić, Tomić, Mirko; Kostić-Rajačić, Slađana, 6-[2-(4-Arylpiperazin-1-yl)ethyl]-4-halo-1,3-dihydro-2/H/-benzimidazole-2-thiones: synthesis and pharmacological evaluation. /J.Serb.Chem.Soc./ (2007), 72(8-9), 747-755.
 16. Penjišević, Jelena; Šukalović, Vladimir; Andrić, Deana; Kostić-Rajačić, Slađana; Šoškić, Vukić; Roglić, Goran, 1-Cinnamyl-4-(2-methoxyphenyl)piperazines: synthesis, binding properties, and docking to dopamine (D2) and serotonin (5-HT1A) receptors. /Arch.Pharm.Chem. Life Sci./ (2007), 340, 456-465.
 17. Tomić, Mirko; Ignjatović, Đurđica; Tovilović, Gordana; Andrić, Deana; Roglić, Goran; Kostić-Rajačić, Slađana, Two new phenylpiperazines with atypical antipsychotic potential. /Bioorg. Med. Chem. Lett./ (2007), 17, 5749-5753.
 18. Andrić, Deana; Roglić, Goran; Šukalović, Vladimir; Šoškić, Vukić; Kostić-Rajačić, Slađana, Synthesis, binding properties and receptor docking of 4-halo-6-[2-(4-arylpiperazin-1-yl)ethyl]-1/H/-benzimidazoles, mixed ligands of D2- and 5-HT1A receptors. /accepted for publication in Eur. J. Med. Chem./ (2007). EJMECH-D-07-00229R1