[dr Jelena Dj. Trifkovic]

Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за аналитичку хемију

Телефон:   011-3336766, 011-3336766

Телефон (локални):   766

Кабинет:   547

Лабораторија:   552

E-mail:   jvelicko@chem.bg.ac.rs

Лични подаци

Датум и место рођења: 3. 12. 1976, Земун. Удата. Језици које користи: српски (матерњи) и енглески.

Образовање и усавршавања

1995-2001: Основне студије - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2003-2006: Магистратура - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2011-2013: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

2003-2007: Асистент приправник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2007-2014: Асистент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2014-2019: Доцент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2019: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

 • методе одвајања
 • течна хроматографија 
 • хемометрија
 • анализа хране

Остале активности

Члан Савета Хемијског факултета од 29. 9. 2020.

 • Члан Српског хемијског друштва (Секретар Српског хемијског друштва од 2020. године)
 • Стручно усавршавање: Лабораторија за прехрамбену хемију, Национални хемијски институт, Љубљана, Словенија (од јуна 2013. до јануара 2014. године)

Ангажман у настави

Учешће у научноистраживачким пројектима

Активни пројекти:

Завршени пројекти:

 • 2010: Јачање Хемијског факултета Универзитета у Београду у циљу успостављања Центра изврсности за молекуларну биотехнологију и истраживање хране у региону Западног Балкана – FCUB-ERA 256716
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансира:   Европска унија (Брисел, Белгија)
 • 2011: Корелација структуре и особина природних и синтетичких молекула и њихових комплекса са металима – 172017
  врста пројекта:   домаћи фундаментални
  пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)
 • 2016: Јачање билатералних институција у циљу постизања водећих центара за одређивање аутентичности пчелињих производа   (руководилац пројекта)
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансирају:   Министарство знаности, образовања и шпорта (Загреб, Хрватска), Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Београд)
 • 2016: Унапређење истраживачких капацитета за поуздану потврду аутентичности пчелињих производа   (руководилац пројекта)
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансирају:   Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Београд), Министарство просвете, науке и спорта (Љубљана, Словенија)
 • 2019: Осавремењивање курикулума предмета Анализа хране у смеру контроле безбедности и квалитета хране као и утврђивања аутентичности и садржаја фитохемикалија – 451-02-02004/29/2019-06
  врста пројекта:   домаћи развојни
  пројекат финансира:   Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Београд)

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

Articles: 60,   Citations (without self-citations): 858,   h-index: 20
Selected publications:

 1. Dušanka M. Milojković-Opsenica, Jelena Ð. Trifković, Petar M. Ristivojević, Filip Lj. Andrić, Thin-layer chromatography in the authenticity testing of bee-products, Journal of Chromatography B, 1188 (1), 2022, 123068.
 2. Ivana Milenković, Ksenija Radotić, Jelena Trifković, Ljubodrag Vujisić, Vladimir P. Beškoski, Screening of semi-volatile compounds in plants treated with coated cerium oxide nanoparticles by comprehensive two-dimensional gas chromatography, Journal of Separation Science, 2021, 1–9, 10.1002/jssc.202100145.
 3. Ristivojević Petar M, Trifković Jelena Đ, Andrić Filip Lj, Milojković-Opsenica Dušanka M, Recent trends in image evaluation of HPTLC chromatograms, Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, (2020), 43(9-10), 291-299.
 4. Vesna Vasić, Slađana Đurđić, Tomislav Tosti, Aleksandra Radoičić, Dražen Lušić, Dušanka Milojković-Opsenica, Živoslav Tešić, Jelena Trifković, Two aspects of honeydew honey authenticity: Application of advance analytical methods and chemometrics, Food Chemistry, 2020, 305, 125457.
 5. Mirjana Mosić, Jelena Trifković, Irena Vovk, Uroš Gašić, Živoslav Tešić, Branko Šikoparija, Dušanka Milojković-Opsenica, Phenolic Composition Influences the Health-Promoting Potential of Bee-Pollen, Biomolecules, 2019, 9, 783 - 797.
 6. V. Vasić, U. Gasic, D. Stankovic,  D. Lusic,  D. Vukic-Lusic, D. Milojkovic-Opsenica,  Z. Tesic, J. Trifkovic, Towards better quality criteria of European honeydew honey: Phenolic profile and antioxidant capacity, Food Chemistry, 2019, 274, 629-641 .
 7. Đ. Krstić, V. Vukojević, J. Mutić, M. Fotirić Akšić, V. Ličina, D. Milojković-Opsenica, J. Trifković, Distribution of elements in seeds of some wild and cultivated fruits. Nutrition and authenticity aspects, Journal of Science of Food and Agriculture, 2018, 99, 546-554 .
 8. D. Milojković-Opsenica, F. Andrić, S. Šegan, J. Trifković, Ž. Tešić, Thin-layer chromatography in quantitative structure-activity relationship studies, Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 2018, 41, 272-281.
 9. P. Ristivojevic, I. Dimkic, E. Guzelmeric, J. Trifkovic, M. Knezevic, T. Beric, Y. Erdem,  D. Milojkovic-Opsenica, S. Stankovic, Profiling of Turkish propolis subtypes: Comparative evaluation of their phytochemical compositions, antioxidant and antimicrobial activities, LWT-Food Science and Technology, 2018, 95, 367-379 .
 10. Petar Ristivojević, Jelena Trifković, Dalibor M. Stankovića, Aleksandra Radoičić, Dragan Manojlović, Dušanka Milojković-Opsenica, Cyclic voltammetry and UV/Vis spectroscopy in combination with multivariate data analysis for the assessment of authenticity of poplar type propolis, Journal of Apicultural Research, 56 (2017) 559-568 .
 11. Petar Ristivojević, Jelena Trifković, Irena Vovk, Dušanka Milojković-Opsenica, Comparative study of different approaches for multivariate image analysis in HPTLC fingerprinting of natural products such as plant resin, Talanta, 162 (2017) 72–79. 
 12. Dušanka Milojković Opsenica, Petar Ristivojević, Jelena Trifković, Irena Vovk, Dražen Lušić, Živoslav Tešić, TLC Fingerprinting and Pattern Recognition Methods in the Assessment of Authenticity of Poplar-Type Propolis. Journal of Chromatographic Science, 54(7) (2016) 1077-1083.
 13. P. Ristivojević, F. Lj. Andrić, J. Đ. Trifković, Irena Vovk, Lj. Ž. Stanisavljević, Ž. Lj. Tešić, D. M. Milojković-Opsenica, Pattern Recognition Methods and Multivariate Image Analysis in HPTLC Fingerprinting of Propolis Extracts, Journal of Chemometrics, 28 (2014) 301-310.