Шифра предмета:
201A2
Назив предмета:
Органска хемија 1

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

(101A2 + 101E2) / (101K2 + 101M2)

ЕСПБ:

10

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 2. година, зимски семестар, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Хемија животне средине: 2. година, зимски семестар, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Настава хемије: 2. година, зимски семестар, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Наставници:

др Драгана Р. Милић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Игор М. Опсеница
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

др Андреа М. Николић
асистент са докторатом, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Павле А. Стојковић, мастер хемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Жељко В. Трифковић, дипломирани хемичар

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + један час теоријских вежби + четири часа лабораторијских вежби (4+1+4)

Циљеви:

Циљ курса је да студентима пружи основна теоријска и практична знања о структури и реактивности органских једињења.

Исход:

После завршеног курса студент би требало да буде оспособљен да:

 • разуме физичке, структурне и стереохемијске особине органских једињења,
 • именује органска једињења према IUPAC-овој номенклатури,
 • разуме карактеристичне трансформације функционалних група и механизме органских реакција,
 • самостално изводи изоловање, пречишћавање и синтезу једноставнијих органских једињења са ограниченим бројем функционалних група.

Облици наставе:

Предавања, теоријске вежбе, лабораторијске вежбе.

Ваннаставне активности:

Литература:

 1. 1. К. П. Ц. Волхарт, Н. Шор: Органска хемија - структура и функција, Дата статус, Наука, Београд 2004. ISBN 86-7478-007-5
 2. Н. Шор: Упутство за решавање задатака са решењима. Органска хемија: структура и функција, 4. издање, Дата статус, Београд, 2006. ISBN 867478021-0
 3. Д. Опсеница: Практикум из органске хемије, Дата статус, Београд, 2007. ISBN 978-86-7478-057-2

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Структура и везивање у органским молекулима.
 2. Алкани и циклоалкани.
 3. Стереоизомери.
 4. Халогеналкани.
 5. Алкохоли и етри.
 6. Алкени и алкини.
 7. Делокализовани π-системи.
 8. Ароматична једињења.
 9. Хемија супституисаних бензена.

Теоријске вежбе:

0 поена (1 час недељно)

Програм рада:

 1. Структура и везивање у органским молекулима.
 2. Алкани и циклоалкани.
 3. Стереоизомери.
 4. Халогеналкани.
 5. Алкохоли и етри.
 6. Алкени и алкини.
 7. Делокализовани π-системи.
 8. Ароматична једињења.
 9. Хемија супституисаних бензена.

Лабораторијске вежбе:

30 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Физичке и хемијске особине органских једињења.
 2. Екстракција.
 3. Дестилација и кристализација.
 4. Хроматографија.
 5. Алкани.
 6. Халогеналкани.
 7. Алкохоли.
 8. Алкени.
 9. Ароматична једињења.
 10. Супституисана ароматична једињења.
 11. Писмена овера лабораторијских вежби.

Писмени испит:

70 поена