[dr Petar M. Ristivojevic]

Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за аналитичку хемију

Лабораторија:   553, 551

E-mail:   ristivojevic@chem.bg.ac.rs

Лични подаци

Датум и место рођења: 20. 3. 1985, Ваљево. Ожењен, син Јаков. Језици које користи: српски (матерњи), енглески и немачки.

Образовање и усавршавања

2004-2009: Основне студије - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2009-2014: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

2009-2010: Истраживач-приправник / Иновациони центар Хемијског факултета у Београду, д.о.о.

2011-2015: Истраживач-сарадник / Иновациони центар Хемијског факултета у Београду, д.о.о.

2015-2019: Научни сарадник / Иновациони центар Хемијског факултета у Београду, д.о.о.

2019-2020: Асистент са докторатом / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2020: Виши научни сарадник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2020: Доцент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

Планарна хроматографија, биоаутографија, хемометрија, хемија природних производа, хемија хране

Награде и признања

2014: Друга награда на Међународном симпозијуму за високо ефикасну танкослојну хроматографију, Лион, Француска

2015: Стипендија Немачке службе за академску размену (ДААД) за постдокторско усаврсавање истраживача

2017: Грант немачког хемијског друштва за учеше на Интернационалној конференцији високо ефикасне танкослојне хроматографије у Берлину

2017: Стипендија аустријске агенције за међународну мобилност и сарадњу у образовању, науци и истраживању (OeAD-Osterreichischer Austauschdienst) за постдокторскo усавршавање

2018: Стипендија Министарства за постдокторско усавршавање истраживача - доктора наука у научноистраживачким организацијама у иностранству у 2018. години

2020: Стипендија КОИМБРА групе
Универзитет у Саламанки, Шпанија

Остале активности

Члан следећих научних друштава:

 • Српско хемијско друштво.
 • Организациони одбор међународне конференције за високо-ефикасну танкослојну хроматографију од 1. 11. 2022.
 • Springer од 1. 1. 2023. - Springer. Едитор часописа JPC - Journal of Planar Chromatography - Modern TLC (https://www.springer.com/journal/764/)

Члан Комисије за промоцију Хемијског факултета од 10. 10. 2019. до 10. 11. 2021.

Члан Комисије за промоцију Хемијског факултета од 10. 11. 2021.

2011(јули), 2019(avgust/septembar): Hаучноистраживачки боравак на „Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU)“ , Nemačka (професор Гертрудa Морлок)

2015/2016: (Oktobar-Mart) Постдокторскo усавршавање на Департману за испитивање хране „Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU)“ , Немачка (професор Гертрудa Морлок)

2017: (mart-juni) Hаучноистраживачки боравак на „Ghent University Global Campus“, Инчон, Јужна Кореја (професор Тања Ђирковић-Величковић)

2018-2019: Постдокторскo усавршавање на Департману за фармакогнозију, Универзитет у Бечу, Аустрија (професор Јудит Ролингер)

Ангажман у настави

Учешће у научноистраживачким пројектима

Активни пројекти:

Завршени пројекти:

 • 2011: Корелација структуре и особина природних и синтетичких молекула и њихових комплекса са металима – 172017
  врста пројекта:   домаћи фундаментални
  пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)
 • 2016-2019: Препознавање образаца, класификација и моделовање хроматографских и спектроскопских података у циљу одређивања биолошке активности и порекла хране
  врста пројекта:   међународни
 • 2016: Јачање билатералних институција у циљу постизања водећих центара за одређивање аутентичности пчелињих производа
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансирају:   Министарство знаности, образовања и шпорта (Загреб, Хрватска), Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Београд)
 • 2016: Унапређење истраживачких капацитета за поуздану потврду аутентичности пчелињих производа
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансирају:   Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Београд), Министарство просвете, науке и спорта (Љубљана, Словенија)
 • 2018: Нови приступи у праћењу фалсификовања производа од воћа – 451-03-01732/2017-09-11   (руководилац пројекта)
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансирају:   Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Београд), DAAD (Берлин, Немачка)

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

 

Articles: 50 (20 as first or last author)

Citations (without self-citations):1023

h-index: 20

Selected publications:

1. Aleksic I., Ristivojevic P., Pavic A., Radojević I., Čomić Lj. R., Vasiljevic B., D. Opsenica, Milojković-Opsenica D., Senerovic L., (2018): Anti-quorum sensing activity, toxicity in zebrafish (Danio rerio) embryos and phytochemical characterization of Trapa natans leaf extracts. Journal of Ethnopharmacology, 10, 148-158.

2. Ristivojević P., Dimkić I., Guzelmeric E., Trifković J., Knežević M., Berić T., Yesilada E., Milojković-Opsenica D., Stanković S., (2018): Profiling of Turkish propolis subtypes: Comparative evaluation of their phytochemical compositions, antioxidant and antimicrobial activities. LWT- Food Science and Technology, 95, 367-379.

3. Ristivojević P. ,  Morlock G.E. (2018): Effect-directed classification of biological, biochemical and chemical profiles of 50 German beers. Food Chemistry, 260, 344-353.

4. Guzelmeric E., Ristivojević P., Trifković J., Dastan T., Yilmaz O., Cengiz O., Yesilada E., (2018): Authentication of Turkish propolis through HPTLC fingerprints combined with multivariate analysis and palynological data and their comparative antioxidant activity. LWT- Food Science and Technology, 87, 23-32.

5. Ristivojevic P., Trifković J., Stanković D. M., Radoičić A., Manojlović, D., Milojković-Opsenica D., (2018): Cyclic voltammetry and UV/Vis spectroscopy in combination with multivariate data analysis for the assessment of authenticity of poplar type propolis. Journal of Apicultural Research, 56, 559-568.

6. Trifković J., Andrić F., Ristivojević P., Guzelmeric E., Yesilada E., Analytical Methods in Tracing Honey Authenticity, (2017): J AOAC Int.. doi: 10.5740/jaoacint.17-0142.

7. Dimkić I., Stanković S., Nišavić M., Petković M., Ristivojević P., Djordje Fira, Tanja Berić, (2017): The Profile and Antimicrobial Activity of Bacillus Lipopeptide Extracts of Five Potential Biocontrol Strains, Frontiers in Microbiology 8, 925, 1-12.

8. Kustrin S., Morton D.W., Ristivojevic P., (2017): Probing into the Molecular Requirements for Antioxidant Activity in Plant Phenolic Compounds Utilizing a Combined Strategy of PCA and ANN, Combinatorial chemistry & high throughput screening, 20, 1-10.

9. Fichou D., Ristivojević P., Morlock G. E. (2016): Proof-of-Principle of rTLC, an Open-Source Software Developed for Image Evaluation and Multivariate Analysis of Planar Chromatograms. Analytical Chemistry, 88 (24), 12494–12501.

10. Ristivojević P., Morlock G.E. (2017): High-performance thin-layer chromatography combined with pattern recognition techniques as tool to distinguish thickening agents. Food Hydrocolloids, 64, 78-84.

11. Ristivojević P., Trifković J., Vovk I., Milojković-Opsenica D. (2017): Comparative study of different approaches for multivariate image analysis in HPTLC fingerprinting of natural products such as plant resin. Talanta, 162, 72–79.

12. Guzelmeric E., Ristivojević. P., Vovk I., Milojković-Opsenica, D., Yesilada E. (2017): Quality assessment of marketed chamomile tea products by a validated HPTLC method combined with multivariate analysis. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 132, 35–45.

13. Chasset T., Häbe T.T., Ristivojevic P., Morlock G.E. (2016): Profiling and classification of French propolis by multivariate data analysis of reversed phase planar chromatograms and scanning direct analysis in real time mass spectra. Journal of chromatography A, 1465, 197–204.

14. Dimkić I. *, Ristivojević P*., Janakiev T., Berić T., Trifković J., Milojković-Opsenica D., Stanković S. (2017): Phenolic profiles and antimicrobial activity of various plant resins and determination of botanical origin of Serbian propolis. Industrial Crops and Products, 94, 856-871. *equal contribution.

15. Agatonovic-Kustrin, S., Morton, D. W., Ristivojević, P (2016): Assessment of antioxidant activity in Victorian marine algal extracts using high performance thin-layer chromatography and multivariate analysis. Journal of Chromatography A, 1468, 228–235.

16. Agatonovic-Kustrin, S., Morton, D. W., Milojković-Opsenica, D., Ristivojević, P. (2016): Chemometric classification of wines according to their HPTLC fingerprints. European Food Research and Technology. First published online: September 1, 2016, 1-9.

17. Milojković-Opsenica, D., Ristivojević P., Trifković, J., Vovk, I., Lušić, D., Tešić, (2016): Ž. TLC fingerprinting and pattern recognition methods in the assessment of authenticity of poplar type propolis. Journal of Chromatographic Science, 54, 1077-1083.

18. Ristivojević, P.M., Morlock, G.E. (2016): The influence of pre-processing methods for multivariate image analysis in HPTLC fingerprinting. Journal of Planar Chromatography - Modern TLC, 29 (4), 310–317.

19. Ristivojević, P., Dimkić, I., Trifković, J., Berić, T., Vovk, I., Stanković, S., Milojković-Opsenica, D. (2016): Antimicrobial activity of Serbian propolis evaluated by means of MIC, HPTLC, bioautography and chemometrics. PLOS ONE., June 2016.

20. Ristivojević, P., Trifković, J., Gašić, U., Andrić, F., Nedić, N., Tešić, Ž., Milojković-Opsenica, D.M. (2015): Ultra-high performance liquid chromatography-mass spectrometry (UHPLC–LTQ OrbiTrap MS/MS) study of phenolic profile of Serbian poplar type propolis. Phytochemical analysis, 26 (2), 127-36.

21. Ristivojević, P., Trifković, J., Andrić, F., Milojković-Opsenica, D. (2015): Poplar type propolis: chemical composition, botanical origin and biological activity. Natural Product Communications, 10 (0), 1 – 2.