[dr Jelena J. Mutic]

Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за аналитичку хемију

Телефон:   011-3336745

Телефон (локални):   745

Лабораторија:   538

E-mail:   jmutic@chem.bg.ac.rs

Лични подаци

Датум и место рођења: 28. 11. 1969, Смедеревска Паланка. Удата. Језици које користи: српски (матерњи) и енглески.

Образовање и усавршавања

1988-1995: Основне студије - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2005: Магистратура - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2005-2011: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

1996: Стручни сарадник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1996: Истраживач-приправник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2001-2005: Асистент приправник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2006-2012: Асистент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2012-2017: Доцент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2017-2022: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2022: Редовни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

Развој електрохемијских и оптичких метода и њихова примена у животној средини

Остале активности

Члан Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета од 12. 7. 2021.

Члан Већа Центра за молекуларне науке о храни од 12. 5. 2022.

Ангажман у настави

Учешће у научноистраживачким пројектима

Активни пројекти:

Завршени пројекти:

 • 2010: Јачање Хемијског факултета Универзитета у Београду у циљу успостављања Центра изврсности за молекуларну биотехнологију и истраживање хране у региону Западног Балкана – FCUB-ERA 256716
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансира:   Европска унија (Брисел, Белгија)
 • 2011: Примена унапређених оксидационих процеса и наноструктурисаних оксидних материјала за уклањање загађивача из животне средине, развој и оптимизација инструменталних техника за праћење ефикасности – 172030
  врста пројекта:   домаћи фундаментални
  пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

 1. J.J. Mutic, S.D. Nikolic-Mandic, A.Dj. Lolic, D.D. Manojlovic; Determination of Iodide and Bromide by Flow Methods with Amperometric Detection; J. Anal. Chem. 63(9) (2008) 907-913
 2. Aleksandar Lolic, Snezana Nikolic and Jelena Mutic; Optimization of a Flow Injection System with Amperometric detection for Arsenic Determination; Anal. Sci. 24(7) (2008) 877
 3. Renata Kovačević, Marija Todorović, Dragan Manojlović, Jelena Mutić; Development of inductively coupled plasma atomic emission spectrometry for palladium and rhodium determination in platinum based alloy; J.Iran.Chem.Soc. 5(2008)336-341
 4. J. Mutic, S. Nikolic-Mandic, A. Lolic, D. Manojlovic; Bromide determination in pharmaceutical preparations using indirect gas-diffusion flow injection method with amperometric detector; Polish J.of Environ.Stud. 16 (2007) 751-756
 5. Snežana D. Nikolic, Jelena J. Mutic, Aleksandar Đ. Lolic, Dragan D. Manojlovic; Sensitive flow-injection amperometric detection of iodide using Mn3+ and As3+; Anal.Sci. 21 (2005) 525-529
 6. Jelena J. Mutic, Dragan D. Manojlovic, Dalibor Stankovic and Aleksandar Dj. Lolic; Development of inductively coupled plasma atomic emission spectrometry for arsenic determination in wine; Polish J. of  Environ.Stud. 20 (2011) 133-139.
 7. Jelena Mutic, Dragan Manojlovic, Renata Kovacevic, Jelena Trifunovic, Naser Ramdan Amaizah, Ljubisa Ignatovic; Feasibility of the internal standardization in direct determination of arsenic in wine samples by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry; Microchemical journal 98 (2011) 11-14.
 8. Dalibor Stankovic, Dragan Manojlovic, Goran Roglic, Sladjana Kostic-Rajacic, Ivan Andjelkovic, Biljana Dojcinovic and Jelena Mutic, Simultaneous determination of Pb and Cd traces in water samples by Anodic Stripping Voltammetry using modified GC electrode, Electroanalysis 23 (8) (2011) 1928-1933

 9. Dalibor Stankovic, Goran Roglic, Jelena Mutic, Ivan Andjelkovic, Marijana Markovic and Dragan Manojlovic,  Determination of copper in water by anodic stripping voltametry using Cu-DPABA-NA/GCE modified electrode, Int.J. Electrochem. Sci., 6 (2011) 5617-5625
 10. Dalibor Stanković, Goran Roglić, Ivan Anđelkovic, Sandra Škivanj, Jelena Mutić, Dragan Manojlović, SW Anodic Stripping Voltammetry Determination of Copper with New Type of Modified Electrode, Anal. Bioanal. Electrochem. 3 (2011) 556-564