Шифра предмета:
BF-101
Назив предмета:
Хемија - за БФ

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

8

Врста студија:

Студијски програми:

Наставници:

др Илија Д. Брчески
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Весна Б. Медаковић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадник:

Александра Б. Ђуновић, мастер хемичар
истраживач-сарадник, Иновациони центар, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања + два часа лабораторијских вежби (2+0+2)

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

20 поена (2 часа недељно)

Лабораторијске вежбе:

20 поена (2 часа недељно)

Усмени испит:

60 поена