Шифра предмета:
475B2
Назив предмета:
Одабрана поглавља из имунохемије

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

10

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72B2), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71B2), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74B2), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73B2), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Марија Ђ. Гавровић Јанкуловић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања + три часа студијског истраживачког рада

Циљеви:

Циљ предмета је да студент прошири знања из савремене имунохемије.

Исход:

Познавање молекулских основа савремене имунологије у циљу оспособљавања за самосталан научно-истраживачки рад.

Облици наставе:

Настава се организује кроз предавања и одбрану семинарских радова.

Ваннаставне активности:

Литература:

  • Roitt, Brostoff, Male, Mosby: Imunologija
  • Одабрани ревијални радови из области имунологије

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

20 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

Теме предавања су усаглашене са тематском облашћу за коју се студент усавршава на докторским студијама, односно обавља научно-истраживачки рад. Основни принципи процеса који утичу на функционисање имуног система: структура, препознавање и одговар на различите сигнале, развој, раст, одбрану од инфекције, и њихов утицај на функционисање организма у целини. Преосететљивост: механизами оштећења. Туморска имунологија. Урођена и стечена имунодефицијенција.

Семинарски радови:

30 поена

Усмени испит:

50 поена

Студијски истраживачки рад:

0 поена (3 часа недељно)