[dr Marija Dj. Gavrovic Jankulovic]

Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за биохемију

Телефон:   011-3336661

Телефон (локални):   661

Кабинет:   430

E-mail:   mgavrov@chem.bg.ac.rs

Лични подаци

Рођена 1969. године у Горњем Милановцу, Република Србија. Удата. Син Никола.

Образовање и усавршавања

1987-1991: Основне студије - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1996: Магистратура - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1997-2002: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

1992: Стручни сарадник приправник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1992-1995: Студент сарадник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1993: Стручни сарадник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1995-1997: Асистент приправник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1997-2001: Асистент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2003-2008: Доцент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2008-2013: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2013: Редовни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

Истраживања наше групе су усмерена на структурну и имунолошку карактеризацију алергених протеина, као и на употребу молекуларног приступа у дизајну нових терапеутских реагенаса за лечење алергијских обољења. Алергијска обољења су достигла размере пандемије у модерном свету и само у Европској унији чак 150 милиона људи пати од неког облика овог обољења. Ипак, сам процес дијагностификовања алергијског обољења је још увек суочен са многобројним проблемима услед природних варијација у саставу алергених извора и неразјашњених механизама укључених у процес сензитизације на алергене.

Користећи методе биохемије и молекуларне биологије наша група је допринела унапређењу прогностичких вредности дијагностичких тестова алергије на плод кивија. Употпунили смо списак алергена кивија новим протеинима и по први пут описали њихове биохемијске особине (ТЛП кивија- Act d 2, цистеин протеазни инхибитор- Act d4). Употребом савремених структурних метода (Масена спектрометрија, ЦД-спектроскопија, Флуориметрија, компјутерско моделовање) спровели смо детаљно истраживање структурних и имунолошких особина главног алергена кивија- актинидина. Показали смо утицај термалних третмана и везивања инхибитора на структуру и алергеност ове цистеин протеазе. Наша тренутна истраживања су усмерена и на расветљавање механизма настанка алергијске сензитизације на протеазе хране. Показали смо да актинидин утиче на морфологију и адхезивност Т84 интестиналних епителних ћелија, и да може да деградира интестиналну баријеру протеазним дејством на протеине чврсте везе Caco-2 епителних ћелија. Поред поменутих праваца истраживања, у оквиру области молекуларне алергологије наша група успешно производи и карактерише рекомбинантне ИгЕ везујуће протеине у сврху олакшане дијагностике алергија на храну (β-1,3- глуканаза из банане – Mus a 5, цистеин протеиназни инхибитор из кивија, актинидин...)

Друга област наших истраживања састоји се од примене молекуларног приступа у изналажењу нових метода за третман алергијских обољења. У ту сврху испитујемо модификовање молекулске структуре већ познатих алергених протеина (попут креирања хипоалергених варијанти алергена кивија), али и развој протеинских терапеутика заснованих на химерним протеинским конструктима са имуномодулаторним и мукоадхезивним особинама.

Награде и признања

1991: Диплома "Ђорђе Стефановић"
Ову диплому додељује Хемијски факултет најбољем студенту студијске групе Дипл. биохемичар у генерацији.

Остале активности

Члан следећих научних друштава:

Продекан за науку и међународну сарадњу Хемијског факултета од 19. 5. 2010. до 19. 5. 2013.

Шеф Катедре за биохемију од 1. 10. 2013. до 30. 9. 2019.

Шеф Катедре за биохемију од 1. 10. 2019. до 8. 9. 2022.

Члан Већа Центра за молекуларне науке о храни од 10. 12. 2020.

Члан Етичке комисије од 12. 7. 2021.

Шеф Катедре за биохемију од 8. 9. 2022.

Члан Комисије за управљање капиталном опремом од 10. 11. 2022.

Ангажман у настави

Учешће у научноистраживачким пројектима

Активни пројекти:

 • 2019-2023: Функционални гликонаноматеријали за развој дијагностике и циљаних терапијских сонди – CA18132
  врста пројекта:   Међународна сарадња COST
  пројекат финансира:   Европска комисија (Брисел, Белгија)
 • 2022: Алати за предвиђање алергености за нову храну (ALLPreT) – 101072377
  врста пројекта:   Хоризонт Европа
  пројекат финансира:   Европска комисија (Брисел, Белгија)

Завршени пројекти:

 • 2010: Јачање Хемијског факултета Универзитета у Београду у циљу успостављања Центра изврсности за молекуларну биотехнологију и истраживање хране у региону Западног Балкана – FCUB-ERA 256716
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансира:   Европска унија (Брисел, Белгија)
 • 2011: Алергени, антитела, ензими и мали физиолошки значајни молекули: дизајн, структура, функција и значај – 172049   (руководилац пројекта)
  врста пројекта:   домаћи фундаментални
  пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)
 • 2011-2015: Мултивалентни гликосистеми за нано-науке - МултиГликоНано – COST Action CM1102
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансира:   Европска Унија (Брисел, Белгија)
 • 2016: Изоловање рекомбинантних наноантитела специфичних за разлиличите популације
  егзозома

  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)
 • 2014: Унапређење стратегије за процену ризика од алергија за нове протеине хране (ImpARAS) – COST Action FA1402
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансира:   Европска унија (Брисел, Белгија)
 • 2020: Нови приступ лечењу интоксикације токсином тетануса – PoC-5132
  врста пројекта:   Доказ концепта
  пројекат финансира:   Фонд за иновациону делатност Републике Србије (Београд)

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

Књиге и ревијалне радови / Books and reviews:

 1. Cirkovic Velickovic T, Gavrovic-Jankulovic M, Jankov RM. 2005. Overview of the most commonly used methods in allergen characterization (Review). Journal of the Serbian Chemical Society 70: 347-60

Изабрани радови / Selected papers:

1. Mačinković, I.S., Abughren, M., Mrkic, I., Grozdanović, M.M., Prodanović, R., Gavrović-Jankulović M. Employment of colorimetric enzyme assay for monitoring expression and solubility of GST fusion proteins targeted to inclusion bodies. J Biotechnology 2013, 168(4), pp. 506-10.

2. Mrkic, I., Abughren, M., Nikolic, J., Andjelkovic, U., Vassilopoulou, E., Sinaniotis, A., Petersen, A., Papadopoulos, N.G., Gavrovic-Jankulovic, M. Molecular characterization of recombinant mus a 5 allergen from banana fruit. Molecular Biotechnology 2014, 56(6), pp. 498-506

3. Grozdanović, M.M., Drakulić, B.J., Gavrović-Jankulović, M. Conformational mobility of active and E-64-inhibited actinidin. Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects 2013, 1830 (10) , pp. 4790-4799.

4. Grozdanovic, M.M., Burazer, L., Gavrovic-Jankulovic, M. Kiwifruit (Actinidia deliciosa) extract shows potential as a low-cost andefficient milk-clotting agent. International Dairy Journal 2013, 32 (1) , pp. 46-52.

5. Popovic, M., Andjelkovic, U., Burazer, L., Lindner, B., Petersen, A., Gavrovic-Jankulovic, M. Biochemical and immunological characterization of a recombinantly-produced antifungal cysteine proteinase inhibitor from green kiwifruit (Actinidia deliciosa).  Phytochemistry 2013, 94, pp. 53-9

6. Blazic, M., Kovacevic, G., Prodanovic, O., Ostafe, R., Gavrovic-Jankulovic, M., Fischer, R., Prodanovic, R. Yeast surface display for the expression, purification and characterization of wild-type and B11 mutant glucose oxidases. Protein Expression and Purification, 2013, 89 (2) , pp. 175-180.

7. Popovic, M., Grozdanovic, M., Gavrovic-Jankulovic, M. Kiwifruit as a food allergen source. Journal of the Serbian Chemical Society, 2013. 78 (3) , pp. 333-352.

8. Popovic, M., Andjelkovic, U., Grozdanovic, M., Aleksic, I., Gavrovic-Jankulovic, M. In Vitro Antibacterial Activity of Cysteine Protease Inhibitor from Kiwifruit (Actinidia deliciosa). Indian Journal of Microbiology, 2013, 53 (1) , pp. 100-105.

9. Atanasković-Marković, M., Gaeta, F., Gavrović-Jankulović, M., Čirković Veličković, T., Valluzzi, R.L., Romano, A. Diagnosing multiple drug hypersensitivity in children. Pediatric Allergy and Immunology, 2012, 23 (8) , pp. 785-791

10. Popovic, M.M., Bulajic, A., Ristic, D., Krstic, B., Jankov, R.M., Gavrovic-Jankulovic, M. In vitro and in vivo antifungal properties of cysteine proteinase inhibitor from green kiwifruit. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2012, 92 (15) , pp. 3072-3078.

11. Atanasković-Marković, M., Gavrović-Jankulović, M., Janković, S., Blagojević, G., Ćirković-Veličković, T., Milojević, I., Simić, D., Nestorović, B. Immediate allergic reaction to methylprednisolone with tolerance of other corticosteroids. Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo, 2012, 140 (3-4) , pp. 233-235.

12. Dimitrijevic, R., Stojanovic, M., Micic, M., Dimitrijevic, L., Gavrovic-Jankulovic, M. Recombinant banana lectin as mucosal immunostimulator. Journal of Functional Foods, 2012, 4 (3) , pp. 636-641.

13. Čavić, M., Grozdanović, M., Bajić, A., Srdić-Rajić, T., Anjus, P.R., Gavrović-Jankulović, M. Actinidin, a protease from kiwifruit, induces changes in morphology and adhesion of T84 intestinal epithelial cells. Phytochemistry, 2012, 77, pp. 46-52.

14. Grozdanovic, M., Popovic, M., Polovic, N., Burazer, L., Vuckovic, O., Atanaskovic-Markovic, M., Lindner, B., Petersen, A., Gavrovic-Jankulovic, M. Evaluation of IgE reactivity of active and thermally inactivated actinidin, a biomarker of kiwifruit allergy. Food and Chemical Toxicology, 2012, 50 (3-4) , pp. 1013-1018.

15. Aleksic, I., Popovic, M., Dimitrijevic, R., Andjelkovic, U., Vassilopoulou, E., Sinaniotis, A., Atanaskovic-Markovic, M., (...), Gavrovic-Jankulovic, M. Molecular and immunological characterization of Mus a 5 allergen from banana fruit. Molecular Nutrition and Food Research, 2012, 56 (3) , pp. 446-453.