Шифра предмета:
472B2
Назив предмета:
Трендови у биохемији макромолекула

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

10

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72B2), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71B2), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74B2), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73B2), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Наталија Ђ. Половић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања + три часа студијског истраживачког рада

Циљеви:

Циљ курса је упознавање са савременим садржајима из области одабране класе биомакромолекула.

Исход:

Продубљено познавање одређене класе биомакромолекула на нивоу решавања проблема.

Облици наставе:

Интерактивна предавања, семинари.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

  • R. H. Templer: Biophysical Chemistry, Springer Verlag, 2003.

Помоћна литература:

  • Одабрани оригинални радови.

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

Теме предавања се формирају у договору са групом студената која ће слушати курс. Уводна предавања обухватају: Стратегија и тактика биофизичке хемије; Конформациона анализа биолошких макромолекула; Технике за ипитивање биолошке структуре и функције; Понашање биолошких макромолекула (конформациони прелази и интеракције са лигандима; термодинамика и кинетика).

Семинарски радови:

40 поена

Усмени испит:

50 поена

Студијски истраживачки рад:

0 поена (3 часа недељно)