[dr Radivoje M. Prodanovic]

Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд
Катедра за биохемију

Телефон:   011-3336660 (Кабинет), 011-3336663 (Лабораторија)

Телефон (локални):   660 (Кабинет), 663 (Лабораторија)

Кабинет:   425

Лабораторија:   434

E-mail:   rprodano@chem.bg.ac.rs

Лични подаци

Rođen 13.11.1972. godine u Šapcu. Oženjen i ima dvoje dece. Govori srpski (maternji) i engleski jezik. Osnovno poznavanje nemačkog i ruskog jezika.

Образовање и усавршавања

1992-1996: Основне студије - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

1996-2001: Магистратура - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2002-2006: Докторат - Хемијске науке / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Кретање у служби

1999-2003: Асистент приправник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2003-2007: Асистент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2007-2012: Научни сарадник / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2010-2015: Доцент / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2014-2019: Ванредни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

2019: Редовни професор / Универзитет у Београду - Хемијски факултет (Београд)

Области научног интересовања

High-Throughput Screening (FACS). Dirigovana evolucija i Proteinski inženjering. Nevodena enzimologija. Primena enzima u organskim sintezama. Prečišćavanje proteina. Imobilizacija i hemijske modifikacije enzima. Hidrogelovi.

Награде и признања

1997: Nagrada Srpskog hemijskog društva za izuzetan uspeh tokom studija Biohemije
https://www.shd.org.rs/

2002: Nagrada Vlade Republike Srbije za najboljeg asistenta pripravnika Hemijskog fakulteta

2007: Stipendija Humboldtove Fondacije za projekat "Dirigovana evolucija glukoza oksidaze za primenu u minijaturnim biogorivnim uređajima"School of Engineering and Science, Jacobs University Bremen.
http://www.biotec.rwth-aachen.de/cms/~imne/BIOTEC/?lidx=1

2012: Fulbright-ova stipendija za projekat "Ultrahigh throughput screening system in drop-based microfluidics for directed evolution of glucose oxidase", Harvard University, Boston, USA.
https://weitzlab.seas.harvard.edu/

2019: Stipendija Instituta za napredne studije, Loughborough Univerziteta, Leicester, Velika Britanija
https://www.lboro.ac.uk/research/ias/open-programme/

Остале активности

Продекан за финансије Хемијског факултета од 1. 10. 2015. до 30. 9. 2020.

Члан Комисије за мастер и докторске студије од 12. 7. 2021.

Члан Већа Центра за молекуларне науке о храни од 12. 5. 2022.

Председник руководилац истраживачког тима за биотехнологију и ензимологију хране од 12. 5. 2022.

Ангажман у настави

Учешће у научноистраживачким пројектима

Активни пројекти:

Завршени пројекти:

 • 2011: Алергени, антитела, ензими и мали физиолошки значајни молекули: дизајн, структура, функција и значај – 172049
  врста пројекта:   домаћи фундаментални
  пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)
 • 2011: Испитивања односа структура-функција у ћелијском зиду биљака и измене структуре зида ензимским инжењерингом – 173017
  врста пројекта:   домаћи фундаментални
  пројекат финансира:   Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије (Београд)
 • 2013-2017: Системска биокатализа – CMST COST Action CM1303
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансира:   Европска унија (Брисел, Белгија)
 • 2016: Развој високо ефикасних скрининг система заснованих на проточној цитометрији и микрофлуидици за дириговану еволуцију глукоза оксидазе, целобиозо дехидрогеназе и хемицелулазе – 451-03-01038/2015-09/21   (руководилац пројекта)
  врста пројекта:   међународни
  пројекат финансирају:   Deutscher Akademischer Austauschdienst (Берлин, Немачка), Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Београд)
 • 2017: Развој креме за регенерацију и против старења коже на бази пужеве слузи – 391-00-16/2017-16/4 ИП   (руководилац пројекта)
  врста пројекта:   домаћи иновациони
  пројекат финансира:   Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Београд)
 • 2020: Нови приступ лечењу интоксикације токсином тетануса – PoC-5132
  врста пројекта:   Доказ концепта
  пројекат финансира:   Фонд за иновациону делатност Републике Србије (Београд)

Бројеви за идентификацију аутора

Изабране референце

Articles (from SCI list): 61

Cited by other authors: 1131

All citations per article: 18.5

h-index (all citations): 18

View Google Scholar profile

 

KNJIGE I REVIJALNI RADOVI / BOOKS AND REVIEWS

 

1. Radivoje Prodanović, “Proteinski inženjering”, Izdavač Hemijski fakulteta, 2019. ISBN: 978-86-7220-098-0. Štampa i povez: Službeni glasnik, Beograd.

 

2. N. Milosavic, R. Prodanovic, "Enzyme Stabilization and Imobilization: Methods and Protocols", Methods in Molecular Biology, 679: 155-163 (2010).

 

3. G. Güven, R. Prodanovic, U. Schwaneberg, "Protein Engineering-An Option for Enzymatic Biofuel Cell Design", Electroanalysis, 22: 7-8, 765-775 (2010).

 

4. R.Prodanovic, Tanja Cirkovic Velickovic, "Enzimologija: Laboratorijski priručnik", Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu, (2005) ISBN 86-7220-020-92.

 

IZABRANI RADOVI / SELECTED REFERENCES

 

1. Balaž Ana Marija, Blažić Marija, Popović Nikolina, Prodanović Olivera, Ostafe Raluca, Fischer Rainer, Prodanović Radivoje*, "Expression, purification and characterization of cellobiose dehydrogenase mutants from Phanerochaete chrysosporium in Pichia pastoris KM71H strain", Journal of the Serbian Chemical Society, (2019). https://doi.org/10.2298/JSC190320058B

 

2. Blažić, M., Balaž, A.M., Tadić V., Draganić, B., Ostafe, R., Fischer, R., Prodanović, R.*, "Protein engineering of cellobiose dehydrogenase from Phanerochaete chrysosporium in yeast Saccharomyces cerevisiae InvSc1 for increased activity and stability", Biochemical Engineering Journal, 146: 179-185 (2019).

 

3. Kovačević, G., Ostafe, R., Fischer, R., Prodanović, R.*, "Influence of methionine residue position on oxidative stability of glucose oxidase from Aspergillus niger", Biochemical Engineering Journal 146:143-149 (2019).

 

4. Kovačević, G., Ostafe, R., Balaž, A.M., Fischer, R., Prodanović, R., "Development of GFP-based high-throughput screening system for directed evolution of glucose oxidase", Journal of Bioscience and Bioengineering 127: 30-37 (2019).

 

5. Balaž, A.M., Stevanović, J., Ostafe, R., Blažić, M., Ilić Đurđić, K., Fischer, R., Prodanović, R.*, “Semi-rational design of cellobiose dehydrogenase for increased stability in the presence of peroxide”, Molecular Diversity (2019). https://doi.org/10.1007/s11030-019-09965-0

 

6. Spasojevic, D., Prokopijevic, M., Prodanovic, O. Zelenović, N., Polović, N., Radotić, K., Prodanović, R.*, ”Peroxidase-Sensitive Tyramine Carboxymethyl Xylan Hydrogels for Enzyme Encapsulation”, Macromolecular Research (2019). https://doi.org/10.1007/s13233-019-7111-7

 

7. Blažić, M., Balaž, A.M., Prodanović, O., Popović, N., Ostafe, R., Fischer, R., Prodanović, R.*, "Directed Evolution of Cellobiose Dehydrogenase on the Surface of Yeast Cells Using Resazurin-Based Fluorescent Assay", Applied Sciences, 9:1413 (2019).

 

8. Milošević, J., Janković, B., Prodanović, R., Polović, N., "Comparative stability of ficin and papain in acidic conditions and the presence of ethanol", Amino Acids, 51 (5): 829-838 (2019).

 

9. Menghiu, G., Ostafe, V., Prodanovic, R., Fischer, R., Ostafe, R., „Biochemical characterization of chitinase A from Bacillus licheniformis DSM8785 expressed in Pichia pastoris KM71H“, Protein Expression and Purification 154, pp. 25-32 (2019).

 

10. Prokopijevic M, Prodanovic O, Spasojevic D, Kovacevic G, Polovic N, Radotic K, Prodanović R*, "Tyramine-modified pectins via periodate oxidation for soybean hull peroxidase induced hydrogel formation and immobilization", Applied Microbiology and Biotechnology, 101 (6): 2281-2290 (2017).


11. Spasojević D, Zmejkoski D, Glamočlija J, Nikolić M, Soković M, Milošević V, Jarić I, Stojanović M, Marinković E, Barisani-Asenbauer T, Prodanović R, Jovanović M, Radotić K, "Lignin model compound in alginate hydrogel: a strong antimicrobial agent with high potential in wound treatment", International Journal of Antimicrobial Agents 48 (6): 732-735 (2016).

 

12. Djokic L, Spasic J, Jeremic S, Vasiljevic B, Prodanovic O, Prodanovic R, Nikodinovic-Runic, J. "Immobilization of Escherichia coli cells expressing 4-oxalocrotonate tautomerase for improved biotransformation of β-nitrostyrene", Bioprocess and Biosystems Engineering, 38 (12): 2389-2395 (2015).

 

13. Popovic M., Prodanovic R., Ostafe R., Schillberg S., Fischer R., Gavrovic-Jankulovic M., "Yeast surface display is a novel tool for the rapid immunological characterization of plant-derived food alergens", Immunologic Research, 61 (3): 230-239 (2015).

 

14. Chen Q, Utech S, Chen D, Prodanovic R, Lin JM, Weitz DA. ,"Controlled assembly of heterotypic cells in a core-shell scaffold: Organ in a droplet", Lab on a Chip - Miniaturisation for Chemistry and Biology. 16 (8): 1346-1349 (2016).


15.Prodanovic O, Spasojevic D, Prokopijevic M, Radotic K, Markovic N, Blazic M, Prodanovic R*, "Tyramine modified alginates via periodate oxidation for peroxidase induced hydrogel formation and immobilization", Reactive and Functional Polymers 93:77-83 (2015).

 

16. Utech S, Prodanovic R, Mao AS, Ostafe R, Mooney DJ, Weitz DA., "Microfluidic Generation of Monodisperse, Structurally Homogeneous Alginate Microgels for Cell Encapsulation and 3D Cell Culture", Advanced Healthcare Materials 4 (11): 1628-1633 (2015).

 

17. Tadić Vojin M., Balaž Ana Marija J., Petrić Marija P., Milošević Snežana M., Zelenović Nevena D., Raspor Martin Z., Tadić Jovan M., Prodanović Radivoje M., "Cloning of the gene for a carbohydrate oxidase from Lactuca sativa in the yeasts Saccharomyces cerevisiae and Pichia pastoris", Hemijska Industrija, 69 (6): 689-701 (2015).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. R. Ostafe, R. Prodanovic, W.L. Ung, D.A. Weitz, R. Fischer, "A high-throughput cellulase screening system based on droplet microfluidics", Biomicrofluidics, 8: 041102, (2014).

 

19. R. Ostafe, R. Prodanovic, J. Nazor, R. Fischer, "Ultra-High-Throughput Screening Method using Fluorescence Activated Cell Sorting for the Directed Evolution of Glucose Oxidase", Chemistry & Biology, 21: 414-421 (2014).  

 

20. G. Kovacevic, M. Blazic, B. Draganic, R. Ostafe, M. Gavrovic-Jankulovic, R. Fischer, R. Prodanovic*, "Cloning, Heterologous Expression, Purification and Characterization of M12 Mutant of Aspergillus niger Glucose Oxidase in Yeast Pichia pastoris KM71H.", Molecular Biotechnology, 56: 305-311 (2014).

 

21. M. Prokopijevic, O. Prodanovic, D. Spasojevic, Z. Stojanovic, K. Radotic, R. Prodanovic*, "Soybean hull peroxidase immobilization on macroporous glycidyl methacrylates with different surface characteristics", Bioprocess and Biosystem Engineering, 37(5): 799-804 (2014).

 

22. M. Blazic, G. Kovacevic, O. Prodanovic, R. Ostafe, M. Gavrovic Jankulovic, R. Fischer, R. Prodanovic, "Yeast surface display for the expression, purification and characterization of wild-type and B11 mutant glucose oxidases", Protein Purification and Expression, 89: 175-180 (2013).

 

23. R. Ostafe, R. Prodanovic, U. Commandeur, R. Fischer, "Flow Cytometry-Based Ultra-High-Throughput Screening Assay for Cellulase Activity", Analytical Biochemistry, 435: 93-98 (2013).

 

24. O. Prodanovic, M. Prokopijevic, D. Spasojevic, Z. Stojanovic, K. Radotic, Z. Knezevic-Jugovic, R. Prodanovic, "Improved Covalent Immobilization of Horseradish Peroxidase on Macroporous Glycidyl Methacrylate-Based Copolymers", Applied Biochemistry and Biotechnology, 168: 1288-1301 (2012).

 

25. R. Prodanovic*, R. Ostafe, M. Blanusa, U. Schwaneberg, "Vanadium bromoperoxidase-coupled fluorescent assay for flow cytometry sorting of glucose oxidase gene libraries in double emulsions", Analytical and Bioanalytical Chemistry, 404: 1439-1447 (2012).

 

26. D. Despotovic, Lj. Vojcic,R. Prodanovic, R. Martinez, Karl-Heinz Maurer, U. Schwaneberg, "Fluorescent Assay for Directed Evolution of Perhydrolases", Journal of Biomolecular Screening, 17 (6): 796-805 (2012).

 

27. R. Tu, R. Martinez, R. Prodanovic, M. Klein, U. Schwaneberg, "A Flow Cytometry-Based Screening System for Directed Evolution of Protease", Journal of Biomolecular Screening, 16(3): 285-294 (2011).

 

28. R. Prodanovic, R. Ostafe, A. Scacioc, U. Schwaneberg, "Ultrahigh-Throughput Screening System for Directed Glucose Oxidase Evolution in Yeast Cells", Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, 14(1):55-60 (2011).

 

29. W. Lee, Lj. Vojcic, D. Despotovic, R. Prodanovic, Karl-Heinz Maurer, U. Schwaneberg, Martin Zacharias, "Rationalizing perhydrolase activity of aryl-esterase and subtilisin Carlsberg mutants by molecular dynamics simulations of the second tetrahedral intermediate state", Theoretical Chemistry Accounts, 125: 375-386 (2010).

 

30. Z. Zhu, M. Wang, A. Gautam, J. Nazor, C. Momeu, R. Prodanovic, U. Schwaneberg, "Directed evolution of glucose oxidase from Aspergillus niger for ferrocenemethanol-mediated electron transfer", Biotechnology Journal, 2: 241-248 (2007).

 

31. Z. Knežević, N. Milosavić, D. Bezbradica, Ž, Jakovljević, R. Prodanović, "Immobilization of lipase from Candida rugosa on Eupergit® C supports by covalent attachment", Biochemical Engineering Journal, 30: 269-278 (2006).

 

32. R. Prodanović*, N. Milosavić, S. Jovanović, O. Prodanović, T. Ćirković Veličković, Z. Vujčić, R.M. Jankov, "Activity and stability of soluble and immobilized α-glucosidase from baker’s yeast in cosolvent systems", Biocatalysis and Biotransformation, 24: 195-200 (2006).

 

33. R. Prodanović*, N. Milosavić, D. Sladić, M. Zlatović, B. Božić, T. Ćirković Veličković, Z. Vujčić, "Transglucosylation of hydroquinone catalysed by α-glucosidase from baker’s yeast", Journal of the Molecular Catalysis B: Enzymatic, 35: 142-146 (2005).

 

34. R. Prodanović*, N. Milosavić, D. Sladić, T. Ćirković Veličković, Z. Vujčić, "Synthesis of hydroquinone-α-glucoside by α-glucosidase from baker’s yeast", Biotechnology Leters, 27: 551-554 (2005)

 

35. R. Prodanović*, S. Jovanović, Z. Vujčić, "Immobilization of invertase on a new type of macroporous glycidyl methacrylate", Biotechnology Letters, 27: 1171-1174 (2001).