Шифра предмета:
278B2
Назив предмета:
Дизајн и развој нових лекова

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

10

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71B2), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72B2), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74B2), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73B2), стручно-апликативни предмет

Наставници:

др Душан М. Сладић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Деана Б. Андрић
ванредни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања + три часа студијског истраживачког рада

Циљеви:

Студент ће бити упознат са модерним приступом дизајну и развоју нових лекова.

Исход:

Студент ће бити у стању да свеобухватно сагледа проблеме у дизајну и развоју лекова и да сагледа начине за њихово превазилажење.

Облици наставе:

Предавања, семинарски рад.

Ваннаставне активности:

Посета Институту за биолошка истраживања "Синиша Станковић".

Литература:

Основна литература:

  • Graham Patrick: An Introduction to Medicinal Chemistry, 3rd Edition, Oxford University Press (2005).
  • Richard B. Silverman: The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action, 2nd Edition, Elsevier (2004).

Помоћна литература:

  • Thomas Nogrady, Donald F. Weaver: Medicinal Chemistry, 3rd Edition, Oxford University Press (2005).

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

  • Општи принципи откривања и дизајна лекова.
  • Дизајн лекова и интеракције лек - мета.
  • Квантитативни однос структуре и активности (QSAR).
  • Рачунари у медицинској хемији.
  • Комбинаторна синтеза.

Семинарски радови:

20 поена

Усмени испит:

70 поена

Студијски истраживачки рад:

0 поена (3 часа недељно)