Шифра предмета:
102D2
Назив предмета:
Практикум из неорганске хемије

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

3

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 1. година, летњи семестар, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Наставник:

др Весна Б. Медаковић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Александра Б. Ђуновић, мастер хемичар
истраживач-сарадник, Иновациони центар, Студентски трг 12-16, Београд

Данијела С. Кретић, мастер хемичар
асистент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Фонд часова:

Недељно: три часа лабораторијских вежби (0+0+3)

Циљеви:

Циљ предмета је да студенти овладају основним експерименталним техникама које се примењују у неорганској хемији. У првом делу курса, кроз одабране експерименте студенти се упознају са физичким и хемијским својствима елемената одабраних група ПСЕ и њихових једињења. У другом делу курса студенти се кроз самосталан експериментални рад упознају са синтезом неорганских једињења, са посебним освртом на координациона једињења.

Исход:

Овладавање основама експерименталног рада у неорганској хемији. Разликовање својстава једињења различитих елемената на основу експерименталних резултата. Разумевање примене неорганских једињења за извођење реакција таложења и растварања, комплексирања, као и различитих оксидоредукционих реакција.

Облици наставе:

Лабораторијске вежбе, колоквијум.

Ваннаставне активности:

Припрема вежби, израда задатака.

Литература:

Основна литература:

 • Т. Тодоровић, В. Медаковић: Практикум из неорганске хемије (у редакцији проф. др Софије Совиљ), Хемијски факултет, Београд, 2013.

Помоћна литература:

 • Збирке задатака из опште и неорганске хемије.

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Лабораторијске вежбе:

45 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Обнављање градива опште хемије.
 2. Основне класе неорганских једињења.
 3. Халогени.
 4. Кисеоник.
 5. Сумпор.
 6. Азот и фосфор.
 7. Азот и фосфор у биохемији.
 8. Манган и хром.
 9. Бакар и сребро.
 10. Комплексна једињења.
 11. Наставни колоквијум.
 12. Синтеза двогубе соли.
 13. Синтеза комплексног једињења.
 14. Синтеза комплексног једињења.
 15. Термин за надокнаду.

Колоквијуми:

15 поена

Писмени испит:

40 поена