Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Научноистраживачки рад
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
102B2

Назив предмета:
Неорганска хемија

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

3

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Биохемија: 1. година, летњи семестар, обавезни, теоријско-методолошки предмет

Наставник:

др Весна Б. Медаковић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања (3+0+0)

Циљеви:

Циљ предмета је да студенти савладају основе хемије елемената, нарочито оних елемената који имају улогу у биолошким системима. Посебан акценат ће бити стављен на хемију прелазних метала и координационих једињења, као и на њихову улогу у биолошким процесима.

Исход:

Разумевање својстава елемената и њихових једињења на основу положаја у Периодном систему елемената. Разумевање употребе неорганских једињења за извођење различитих хемијских реакција. Разумевање различитих процеса у које су укључени јони прелазних метала, са посебним акцентом на координациона једињења. Основно разумевање улоге координационих једињења у биолошким системима.

Облици наставе:

Предавања, колоквијуми.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • Снежана Д. Зарић: Хемија прелазних метала, Хемијски факултет, Београд, 2008.
 • Дејан Полети: Општа хемија, II део, Хемија елемената, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 2000.

Помоћна литература:

 • C. E. Housecroft, A. G. Sharpe: Inorganic Chemistry, Second edition, Pearson Education Limited, Edinburgh, 2005.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Периодни систем елемената. Водоник.
 2. Халогени елементи.
 3. Халкогени елементи.
 4. Елементи петнаесте групе ПСЕ.
 5. Наставни колоквијум. Елементи четрнаесте и тринаесте групе ПСЕ.
 6. Елементи прве, друге и осамнаесте групе ПСЕ.
 7. Прелазни елементи.
 8. Увод у координациону хемију и Werner-ова теорија координације. Номенклатура координационих једињења.
 9. Координациони број. Геометрија координационих једињења.
 10. Наставни колоквијум. Изомерија координационих једињења.
 11. Теорија кристалног поља и теорија лигандног поља.
 12. Боја координационих једињења. Спектрохемијски низови.
 13. Енергија стабилизације лигандног поља. Теорија молекулских орбитала.
 14. Стабилност координационих једињења. Биолошки важни молекули - преносиоци кисеоника и металоензими.
 15. Примена координационих једињења. Наставни колоквијум.

Колоквијуми:

40 поена

Писмени испит:

60 поена

Mon Jun 13 12:32:08 2022

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет