Шифра предмета:
052S2
Назив предмета:
Метеорологија

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

001A2 / 011A2

ЕСПБ:

2

Врста студија:

основне академске студије

Студијски програм:

Хемија животне средине: 2. година, зимски семестар, обавезни, научно-стручни предмет

Наставник:

др Ивана А. Тошић
редовни професор, Физички факултет, Студентски трг 12, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: два часа предавања (2+0+0)

Циљеви:

Циљ наставе метеорологије је да упозна студенте са законима који важе у атмосфери и како се појаве и промене у атмосфери одвијају по тим законима.

Исход:

Полагањем овог предмета студент је стекао знање из изабраних делова метеорологије и како то знање да примени у хемији животне средине.

Облици наставе:

Предавања и семинари.

Ваннаставне активности:

Студент ради домаће задатке, сређује предавања, учи, информише се у вези семинара и градива (књиге, интернет и сл).

Литература:

Основна литература:

  • Мирјана Румл: Метеорологија, Пољопривредни факултет, Београд, 2005.

Помоћна литература:

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (2 часа недељно)

Програм рада:

1. Основни појмови о атмосфери. Глобално загревање.

2. Зрачење Сунца, Земље и атмосфере: Основни закони зрачења.

3. Загревање површине Земље и атмосфере. Температура ваздуха.

4. Вода у систему Земља - атмосфера: Влажност ваздуха.

5. Вода у систему Земља - атмосфера: Магла, облаци, падавине.

6. Ваздушни притисак: Дефиниција, једначина стања и статике.

7. Ваздушна струјања: Силе које делују на кретање ваздуха.

8. Ваздушна струјања: Млазне струје, регионални и локални ветрови.

9. Атмосферски поремећаји: Ваздушне масе, фронтови.

10. Атмосферски поремећаји: Циклони.

11. Атмосферски поремећаји: Антициклони.

12. Атмосферски поремећаји: Атмосферске непогоде, торнада.

13 и 14. Презентације семинарских радова.

15. Завршни колоквијум.

Семинарски радови:

20 поена

Колоквијуми:

20 поена

Усмени испит:

50 поена