Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
011A2

Назив предмета:
Физика

Школска година:

2020/2021.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

9

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, зимски семестар, обавезни, академско-општеобразовни предмет

Хемија животне средине: 1. година, зимски семестар, обавезни, академско-општеобразовни предмет

Настава хемије: 1. година, зимски семестар, обавезни, академско-општеобразовни предмет

Наставници:

др Душан М. Поповић
ванредни професор, Физички факултет, Студентски трг 12, Београд

др Сава М. Галијаш
доцент, Физички факултет, Студентски трг 12, Београд

Сарадници:

Славица Б. Малетић
доцент, Физички факултет, Студентски трг 12, Београд

Владимир Љ. Миљковић
доцент, Физички факултет, Студентски трг 12, Београд

др Зорица М. Поповић
доцент, Физички факултет, Студентски трг 12, Београд

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + два часа теоријских вежби + три часа лабораторијских вежби (4+2+3)

Циљеви:

Циљ наставе физике је да упозна студенте са знањима из изабраних делова физике те да им на примерима приближи начин размишљања којим се то знање примењује у хемији. Стицање основних знања и вештина из физике потребних за разумевање стручних предмета на вишим годинама студија. Развијање способности самосталног формулисања и решавања физичких проблема и исправне интерпретације добијених резултата. Практичне вежбе имају циљ да упуте студенте у основне вештине руковања једноставним мерним уређајима, које ће касније сретати у свом професионалном раду.

Исход:

Стечена основна знања и вештине из физике потребне за разумевање стручних предмета на вишим годинама студија.

Облици наставе:

Предавања, експерименталне вежбе, теоријске/рачунске вежбе, семинари, пројекти.

Ваннаставне активности:

Домаћи задаци, сређивање експерименталних вежби, информисање у вези семинара, пројеката и градива (књиге, интернет и др).

Литература:

Основна литература:

 1. М. Курепа, Ј. Пурић: Основи физике, Механика и молекуларна физика са термодинамиком, Научна књига, Београд 1991.
 2. М. Курепа, Ј. Пурић: Основи физике, Електромагнетизам, оптика, физика атома и физика атомског језгра, Научна књига, Београд 1994.
 3. С. Дрндаревић, С. Калезић, В. Дамјановић: Експерименталне вежбе из физике (за студенте хемије и биологије), Физички факултет Универзитета у Београду, 2005.

Помоћна литература:

 1. Ј. Дојчиловић: Курс физике са примерима, у припреми
 2. И. Савић, А. Срећковић: Физика за биологе, скрипта
 3. Интернет

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

11 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Увод
 2. Кинематика
 3. Динамика
 4. Гравитација
 5. Енергија
 6. Системи више честица
 7. Осцилације
 8. Таласно кретање
 9. Статика флуида
 10. Динамика флуида
 11. Основи топлотне физике
 12. Електростатичка интеракција
 13. Електрични потенцијал и напон
 14. Једносмерна електрична струја
 15. Магнетна интеракција у вакууму
 16. Магнетне особине материјала
 17. Електромагнетна индукција
 18. Наизменична струја
 19. Веза између електричног и магнетног поља
 20. Геометријска оптика
 21. Основи атомске физике

Студенти у оквиру ове категорије могу добити максимално 4 поена на активности и ангажовању на часу и максимално додатних 7 поена за урађени семинарски рад или пројекат. Студенти по свом избору раде један Семинарски рад или Пројекат у току школске године. Студент треба да изабере тему која припада општем курсу физике. Семинарски рад студенти раде самостално, док пројекте могу радити у групи (2 до 3 студента максимално). Максимално 8 страна треба да буде дужина семинарског рада или пројекта и мора да садржи: увод, теоријски/експериментални део и закључак.

Теоријске вежбе:

4 поена (2 часа недељно)

Лабораторијске вежбе:

21 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

 1. Физичка мерења и мерни иструменти.
 2. Одређивање густине чврстих и течних тела.
 3. Одређивање убрзања земљине теже.
 4. Проверевање Бернулијеве једначине за воду.
 5. Одређивање коефицијента вискозности.
 6. Проверавање Шарловог закона за ваздух.
 7. Омов закон за једносмерну струју.
 8. Мерење отпора Витстоновим мостом.
 9. Електролиза.
 10. Омов закон за наизменичну струју.
 11. Спектрална анализа.
 12. Одређивање енергије алфа честица.
 13. Одређивање линеарног коефицијента слабљења гама зрачења за олово

На крају урађених експерименталних вежби (друга-трећа недеља јануара) биће одржан експериментални колоквијум који je носи 7 поена.

Колоквијуми:

22 поена

Напомене:

Организују се два теста током семестра који носе по 11 поена. Тестови су теоријског карактера, у краткој форми и највећи број питања су са понуђеним одговорима. Први тест покрива градиво механике и термодинамике и одржава се средином новембра, други тест се одржава средином јануара и покрива градиво електро-магнетизма, оптике и атомске физике.

Писмени испит:

21 поена

Усмени испит:

21 поена

Thu Mar 4 13:52:56 2021

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет