Шифра предмета:
480B2
Назив предмета:
Трендови у биохемији хране и исхране

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

10

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71B2), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72B2), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73B2), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74B2), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Гордана Ђ. Гојгић Цвијовић
научни саветник, Институт за хемију, технологију и металургију, Његошева 12, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања + три часа студијског истраживачког рада

Циљеви:

Указује се на повезаност хемијског састава животних намирница и метаболизма и биохемијског дејства састојака, објашњава како и зашто поједини састојци утичу на усвајање и дејство других. Указује се на иновације у производњи и контроли безбедности хране.

Исход:

Самосталнији прилаз решавању проблема интеракције у комплексном систему као што је храна у фундаменталним истраживањима и прехрамбеној индустрији.

Облици наставе:

Интерактивна и индивидуална настава и семинарски радови.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

 • H. D.Belitz, W. Grosch, P. Schieberle: Food Chemistry, 4rd Ed., Springer, Berlin 2009.
 • J. Mann, A. Stewart Truswell (editors): Essential of human nutrition, Oxford University Press, Oxford, 2002.

Помоћна литература:

 • Одабрани ревијски радови из Trends in Food Science and Technology, Nutrition Reviews и Nutritional Biochemistry.

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 1. Биохемијска улога макро и микрокомпонената хране:
  Намирнице анималног и биљног порекла, хемијски састав и нутритивна вредност;
  Витамини у исхрани: растворљивост, биохемијска улога, извори, усвојивост;
  Минерални састојци - значај у исхрани, макро и микроелементи, усвојивост;
  Дијететска влакна - врсте, извори, физиолошко дејство.
 2. Унос хранљивих састојака, потребе и препоруке за исхрану, опште и индувидуалне(нутригеномика, протеомика, метаболомика, старост, пол).
  Истраживања дејства појединих састојака на анималним моделима, култури ћелија, хуманој популацији. Дигестија и апсорпција састојака хране, моделовање и анализа комплексног матрикса хране.
 3. Функционална храна. Пробиотици и пребиотици. Нутрацеутикалси. Развој нових производа функционалне хране. Законска регулатива и препоруке.
 4. Иновације у паковању. Aктуелности у производњи и контроли безбедности хране.

Семинарски радови:

30 поена

Усмени испит:

60 поена

Студијски истраживачки рад:

0 поена (3 часа недељно)