Шифра предмета:
479B2
Назив предмета:
Трендови у биотехнологији

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

10

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72B2), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71B2), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74B2), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73B2), стручно-апликативни предмет

Наставници:

Иванка М. Караџић
редовни професор, Медицински факултет, Др Суботића 8, Београд

др Владимир П. Бешкоски
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања + три часа студијског истраживачког рада

Циљеви:

Што самосталније савладавање сложених проблема интеракције "биолошких агенаса" са супстратима у цињу оптимизације и примене резултата хемијске и биохемијске активности у биотехнолошким процесима.

Исход:

Самосталнији прилаз теоријском и експерименталном познавању хемијске и биохемијске активности МО и других "биолошких агенаса" и могућности и значаја њихове биотехнолошке примене и биотехнологије као једног од кључних домена напретка цивилизације.

Облици наставе:

Интерактивна и индивидуална настава и семинарски радови.

Ваннаставне активности:

Литература:

 • Актуелна примарна и ревијска научна литература
 • Материјали са предавања

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

10 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 1. Антибиотици, ензими и инхибитори ензима стрептомицета.
 2. Екстремофилни МО и њихова хемијска активност.
 3. Екстремофилни МО и њихова биохемијска активност.
 4. Екстремофилни МО и њихова примена у БТХ.
 5. Ензими у неводеним срединама.
 6. Биоремедијација.
 7. Органски везани есенцијални олиго и микроелементи.
 8. Комплексни биолиганди.
 9. Микробни полисахариди.
 10. Пребиотици.
 11. Пробиотици.
 12. Синбиотици.
 13. Нанобиотехнологија.
 14. Синзими.
 15. Биофармација.

Семинарски радови:

30 поена

Усмени испит:

60 поена

Студијски истраживачки рад:

0 поена (3 часа недељно)