Шифра предмета:
227B2
Назив предмета:
Одабрана поглавља структурних инструменталних метода

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

10

Врста студија:

докторске академске студије

Студијски програми:

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E71B2), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 1. година, зимски семестар, изборни (E72B2), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E74B2), стручно-апликативни предмет

Биохемија: 2. година, зимски семестар, изборни (E73B2), стручно-апликативни предмет

Наставник:

др Слободан М. Милосављевић
професор емеритус, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: пет часова предавања + три часа студијског истраживачког рада

Циљеви:

Најновије вишепулсне 1D и 2D NMR методе (HOHAHA, TOCSY, 2D-INEPT INADEQUATE), различите новије варијанте 2D метода: DQF COSY и PS NOESY, HMQC и HMBC и њихова примена. Основни принцип 3D NMR метода и њихова примена за одређивање структуре протеина. Благи јонски извори у масеној спектрометрији (FD, FAB, ESI, TSP, MALDI). Примена за одређивање структуре термолабилних молекула.

Исход:

Након завршетка курса студети ће бити обучени да коришћењем модерних метода NMR спектроскопије и масене спектрометрије решавају структуре различитих органских молекула.

Облици наставе:

Предавања.

Ваннаставне активности:

Литература:

 • Timothy D. W. Clardige: High Resolution NMR Techniqes in Organic Chemistry
 • Dudley H. Williams and Ian Fleming: Spectroscopic Methods in Organic Chemistry

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

0 поена (5 часова недељно)

Програм рада:

 1. HOHAHA
 2. TOCSY
 3. 2D-INEPT INADEQUATE
 4. DQF COSY
 5. PS NOESY
 6. HMQC
 7. HMBC
 8. FD, FAB
 9. ESI, TSP
 10. MALDI

Семинарски радови:

40 поена

Писмени испит:

30 поена

Усмени испит:

30 поена

Студијски истраживачки рад:

0 поена (3 часа недељно)