Шифра предмета:
031A2
Назив предмета:
Енглески језик

Школска година:

2022/2023.

Услови похађања:

Нема услова.

ЕСПБ:

3

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 1. година, летњи семестар, обавезни, академско-општеобразовни предмет

Биохемија: 1. година, летњи семестар, обавезни, академско-општеобразовни предмет

Хемија животне средине: 1. година, летњи семестар, обавезни, академско-општеобразовни предмет

Настава хемије: 1. година, летњи семестар, обавезни, академско-општеобразовни предмет

Наставник:

Јасмина Б. Арсенијевић Мијалковић, професор енглеског језика и књижевности
наставник страних језика и вештина, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: три часа предавања (3+0+0)

Циљеви:

Циљ предмета је да студенти утврде претходно знање енглеског језика и да даље унапреде своје знање граматике и вокабулара, као и да развију своје језичке вештине обрађујући теме везане за њихову струку прилагођене њиховом нивоу знања.

Исход:

Студенти могу да користе енглески језик за даље стручно усавршавање. Студенти могу да користе уџбенике написане на енглеском језику и да изложе краћу презентацију на неку тему везану за хемију.

Облици наставе:

Предавања, семинарски рад.

Ваннаставне активности:

Литература:

Основна литература:

  1. R. Murphy: English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2007 (одабрана поглавља)
  2. M. Harris M, D. Mower & A. Sikorzyńska: New Opportunities Intermediate Students' Book. Longman, 2006 (одабрана поглавља)

Помоћна литература:

  1. T. Armer: Cambridge English for Scientists. Cambridge University Press, 2011 (одабрана поглавља)
  2. M. McCarthy, F. O'Dell: Academic Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2008 (одабрана поглавља)

Додатни материјал:

  Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (3 часа недељно)

Програм рада:

Комбиновањем елемената традиционалног и комуникативног приступа, студенти ће се упознати са следећим граматичким структурама:

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous; State and Activity Verbs; Would and Used to; Simple Past, Past Continuous, Past Perfect; The Passive; The Future; Conditional Sentences; Reported Statements and Questions; Verbs Followed by Gerund or Infinitive; Plural of Nouns.

Током курса ће се обрађивати следеће теме и вокабулар везан за њих: периодни систем елемената, хемијски елементи, славни хемичари и њихова открића, хемијска веза, хемија љубави, крв као пуферски систем, правила понашања у хемијској лабораторији, лабораторијско посуђе.

Семинарски радови:

15 поена

Напомене:

Студенти пишу семинарски рад на једну од понуђених тема које су везане за хемију. Од њих се очекује да ишчитају литературу и добро усвоје терминологију везано за одабрану тему. Током семестра ће за студенте бити организована презентација семинарских радова на основу које студенти добијају поене на семинарском раду.

Колоквијуми:

30 поена

Напомене:

Студенти ће полагати два колоквијума на којима ће се утврдити у којој мери су савладали градиво које је рађено на предавањима.

Писмени испит:

40 поена

Усмени испит:

10 поена