Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Шифра предмета:
313H2

Назив предмета:
Савремене инструменталне методе у аналитичкој хемији

Школска година:

2020/2021.

Услови похађања:

(302H2 + 303H2) / (302A2 + 303A2)

ЕСПБ:

10

Врста студија:

основне академске студије, интегрисане основне и мастер академске студије

Студијски програми:

Хемија: 4. година, зимски семестар, изборни (E14H2), научно-стручни предмет

Настава хемије: 4. година, зимски семестар, изборни (E15P2), научно-стручни предмет

Наставници:

др Драган Д. Манојловић
редовни професор, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

др Далибор М. Станковић
доцент, Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд

Сарадници:

Фонд часова:

Недељно: четири часа предавања + четири часа лабораторијских вежби (4+0+4)

Циљеви:

Циљ курса из Савремених инструменталних метода u аналитичкој хемији је да се студенти, који су већ савладали курсеве из класичне и инструменталне аналитичке хемије, упознају са веома осетљивим и селективним интрументалним методама које имају разноврсну и широку примену у анализама биолошких материјала, индустријских узорака и узорака из животне средине. У оквиру курса студенти треба да овладају теоријским и практичним знањима из модерних електрохемијских, оптичких и неспектроскопских метода инстрименталне анализе. Поред тога, у оквиру теоријске и практичне наставе, студенти треба да овладају теоријским и практичним знањима из области електрохемијских, био и наносензора као и кинетичких и каталитичких методама анализе. У оквиру овога курса студенти ће бити упознати са обезбеђењем и контролом квалитета рада лабораторије, поступањем са узорцима, значајем референтних материјала, калибрацијом аналитичког система и контролом рада лабораторијских инструмената.

Исход:

Након овог курса студент је оспособљен за самосталан одабир и примену свих поменутих инструменталних метода на реалним узорцима, као и њихову модификацију уколико је она потребна.

Облици наставе:

Предавања и експерименталне вежбе (групне и појединачне).

Ваннаставне активности:

Студент као ваннаставну активност има обавезу да, уколико то није урадио у току самих вежби, заврши цртање графика и среди сваку урађену, групну и појединачну вежбу.

Литература:

Основна литература:

 1. М. Тодоровић, В. Антонијевић и П. Ђурђевић: Оптичке методе, Београд.
 2. Д. Манојловић, Ј. Мутић, Д. Шеган: Основе електроаналитичке хемије, Хемијски факултет, Београд 2010.
 3. Filipović-Sabioncello: Лабораторијски приручник, Први део - књига друга, Tехничка књига, Загреб.

Помоћна литература:

 1. Сандра Шкривањ: Утицај матрикса на одређивање макро и микро елемената у земљишним екстрактима ICP-OES методом, дипломски рад, Хемијски факултет, Београд 2011.
 2. Сандра Шкривањ: Одређивање олова ICP-OES методом, проблеми и решења, мастер рад, Хемијски факултет, Београд 2012.
 3. Analytical Atomic Spectrometry with Flames and Plasmas, Wiley-VCH, 2001.

Додатни материјал:

Наставне обавезе и начин оцењивања

Предавања:

5 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

 1. Модерне инструменталне методе (класификација и принципи).
 2. Кондуктометријске и осцилометријске методе.
 3. Потенциометријске методе.
 4. Електрогравиметријске и кулометријске методе.
 5. Кулометријске методе.
 6. Поларографија и волтаметрија.
 7. Пулсне технике.
 8. Наставни колоквијум.
 9. Термичке методе анализе.
 10. Емисионе методе.
 11. Апсорпционе методе.
 12. Анализа и карактеризација прахова.
 13. Биосензори.
 14. Методе проточне анализе (FIA).
 15. Обезбеђивање и контрола квалитета рада лабораторија.

Лабораторијске вежбе:

20 поена (4 часа недељно)

Програм рада:

1. Кондуктометрија - самосталне вежбе.

2 и 3. Потенциометрија - самосталне вежбе.

4. Електролиза и кулометрија - самосталне вежбе.

5. Поларографија - самосталне вежбе.

6. Волтаметрија - самосталне вежбе.

7. Стрипинг анализа - самосталне вежбе.

8. Циклична волтаметрија - самосталне вежбе.

9, 10. и 11. Оптичке методе - самосталне вежбе.

12. FIA (проточна анализа) - самосталне вежбе.

13, 14 и 15. Анализа комплексиних узорака инсрументалним техникама.

Семинарски радови:

10 поена

Усмени испит:

65 поена

Thu Mar 4 13:53:05 2021

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет