[Grupe]

Истраживачке групе

Кратка презентација истраживачких група унутар којих се одвија научноистраживачки рад на ХФ.

[Projekti]

Репрезентативни научноистраживачки пројекти

Неки од најзначајнијих домаћих и међународних пројеката који се реализују на нашем Факултету.

[Oprema]

Опрема за услужне анализе

Приказ дела најсавременијих инструмената којима располаже ХФ. Ови инструменти се користе у истраживањима, а уједно су на располагању и за извођење услужних анализа.

[Obuka]

Летње школе и обука

Летње школе, семинари и практична обука за студенте докторских студија, истраживаче и сараднике.

[Rezultati]

Наши резултати и успеси

Годишњи извештаји о научноистраживачком раду, преглед броја објављених радова итд.

[Biotehnologija na HF]

Биотехнологија на ХФ

Брошура о могућностима, пројектима и резултатима из области биотехнологије на нашем Факултету.