Универзитет у Београду - Хемијски факултет Srpski - latinica LAT   English ENG

Pocetna Почетна страна   Mapa Мапа сајта   Linkovi Линкови       Портали:   Zaposleni За запослене   Studenti За студенте   WebMail WebMail

ОРГАНИЗАЦИОНА И УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА

О Факултету
Катедре и центри
Студије
Упис на Факултет
Новости
Збирка великана
српске хемије
Студентске организације
Интерне стране

Pretraga Претрага сајта:

Факултетски органи

  1. Орган управљања
  2. Органи пословођења
  3. Стручни органи
  4. Студентски парламент
Организациона схема Факултета Управљачка схема Факултета

1. Орган управљања

1. Орган управљања

1.1. Савет Факултета

1.1. Председник Савета

2. Органи пословођења

2. Органи пословођења

2.1. Декан Факултета

2.1. Декан факултета (одговара Председнику савета)

2.2. Продекани факултета:

2.2.1. за наставу,

2.2.2. за научно-истраживачки рад,

2.2.3. за финасијско-материјално пословање, и

2.2.4. студент продекан.

2.2. Продекани факултета
(одговорају Декану и Председнику савета)

2.3. Декански колегијум (у функцији пословођења), чине га:

2.3.1. Декан,

2.3.2. Продекани,

2.3.3. Студент продекан,

2.3.4. Шефови катедара, и

2.3.5. Председник Савета Факултета.

2.3. Декански колегијум (у функцији пословођења)
(одговара Декану), председава Декан факултета

3. Стручни органи Факултета

3. Стручни органи Факултета

3.1. Катедре:

3.1. Катедре:

3.1.1. Катедра за аналитичку хемију

3.1.1. Шеф Катедре за аналитичку хемију
(одговара Декану)

3.1.2. Катедра за биохемију

3.1.2. Шеф Катедре за биохемију
(одговара Декану)

3.1.3. Катедра за наставу хемије

3.1.3. Шеф Катедре за наставу хемије
(одговара Декану)

3.1.4. Катедра за општу и неорганску хемију

3.1.4. Шеф катедре за општу и неорганску хемију
(одговара Декану)

3.1.5. Катедра за органску хемију

3.1.5. Шеф катедре за органску хемију
(одговара Декану)

3.1.6. Катедра за примењену хемију

3.1.6. Шеф Катедре за примењену хемију
(одговара Декану)

3.2. Декански колегијум (у функцији стручног органа)

3.2. Декански колегијум (у функцији стручног органа)
(одговара Декану), председава Декан Факултета

3.3. Наставно-научно веће

3.3. Наставно-научно веће (одговара Декану),
председава Декан Факултета

3.3.1. Сталне комисије Наставно-научног већа:

3.3.1. Сталне комисије Наставно-научног већа:

3.3.1.1. Комисија за студентска питања

3.3.1.1. Председник Комисије за студентска питања
(одговара Декану)

3.3.1.2. Комисија за последипломске студије

3.3.1.2. Председник Комисије за последипломске студије
(одговара Декану)

3.3.1.3. Комисија за наставу и уџбенике

3.3.1.3. Председник Комисије за наставу и уџбенике
(одговара Декану)

3.3.1.4. Библиотечки одбор

3.3.1.4. Библиотечки одбор - Шеф Библиотечког одбора - продекан за науку (одговара Декану)

3.3.1.5. Комисија за нострификације и еквиваленције

3.3.1.5. Председник Комисије за нострификације и еквиваленције (одговара Декану)

3.3.1.6. Комисија за дисциплинску одговорност студената

3.3.1.6. Председник Комисије за дисциплинску одговорност студената (одговара Декану)

3.3.1.7. Комисија за награде најбољим студентима

3.3.1.7. Председник Комисије за награде најбољим студентима (одговара Декану)

3.3.2. Комисије Наставно-научног већа за писање реферата

3.3.2. Председник комисије Наставно-научног већа за писање реферата (одговара Декану).

3.4. Изборно веће

3.4. Изборно веће (одговара Декану),
председава Декан Факултета

3.5. Службе Факултета

3.5. Службе Факултета

3.5.1. Секретар Факултета

3.5.1. Секретар Факултета
(одговара Декану)

3.5.2. Секретаријат Факултета са стручним службама:

3.5.2. Секретаријат Факултета са стручним службама:

3.5.2.1. Служба за правно-административне и опште послове

3.5.2.1. Служба за правно-административне и опште послове
руководилац је Секретар факултета
(одговара Декану)

3.5.2.2. Служба за студентске послове

3.5.2.2. Служба за студентске послове
руководилац је Секретар Факултета
(одговара Декану и Продекану за наставу)

3.5.2.3. Служба за финансијско-материјалне послове са магацином стакла и хемикалија

3.5.2.3. Служба за финансијско-материјалне послове са магацином стакла и хемикалија
руководилац је Шеф рачуноводства
(одговара Декану и Продекану за финансије)

3.5.2.4. Техничка служба

3.5.2.4. Техничка служба
руководилац је Шеф техничке службе
(одговара Декану и Секретару Факултета)

3.5.3. Библиотека

3.5.3. Библиотека
руководилац библиотеке је Продекан за науку
(одговара Декану)

3.5.4. Рачунарска мрежа

3.5.4. Рачунарска мрежа
руководилац је Надзорник мреже
(одговара Декану)

3.5.5. Центар за издавачку делатност

3.5.5. Центар за издавачку делатност
руководилац је председник Комисије за издавачку делатност
(одговара Декану)

4. Студентски парламент

4. Студентски парламент (одговара студентима),
председава Председник Парламента

Сви неопходни детаљи могу се наћи у Статуту Хемијског факултета на страници Закон о високом образовању и прописи Факултета.

© Универзитет у Београду - Хемијски факултет